Kald af web-services

Der er en enkelt ting vi skal have på plads for at vi kan kalde vores web-service

 • Vi skal have etableret en proxy (forbindelse) til web-serveren

 

Visual Studio .NET

Etablering af proxy (reference)

For at oprette en forbindelse til en web-service i Visual Studio .NET vælges Project | Add Web Reference ...

Klik på Go og Add Reference.

Kald af webservice

Når man vil bruge webservicen fra sin kode skal man øverst i codebehind filen sørge for at importere referencen med linjen:

using Udvikling.dk.kursusmaterialer.www;
(hvor Udvikling erstattes med navnet på dit projekt - brug evt. class browseren til at finde klassen)
Imports Udvikling.dk.kursusmaterialer.www
(hvor Udvikling erstattes med navnet på dit projekt - brug evt. class browseren til at finde klassen)

Dernæst kan man med denne lille kodestump kalde web-servicen:

    Webservicetest ws = new Webservicetest();
    lblResultat.Text = ws.KilometerTilMiles(Convert.ToDecimal(txtKm.Text)).ToString();
    Dim ws As New Webservicetest´
    lblResultat.Text = ws.KilometerTilMiles(txtKm.Text)

 

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.