Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

ASP.NET kursus - web kontroller - fjernundervisningRadioknapper og check bokse

Som det fremgår af værktøjslinjen kan vi både lave enkeltstående check og radio knapper og lister af samme.

De enkeltstående knapper er liget til at gå til - man trækker dem ind på siden der, hvor man har brug for dem og husker at navngive dem passende.

En liste af check eller radioknapper giver, som navnet antyder, mulighed for at lave lister af checkbokse eller radioknapper. Som med de enkeltstående kan man "bare" trække dem ind, der hvor man vil have listen, MEN for at få elementer i listen skal man enten have fat i "Properties vinduet" eller klikke på "Edit Items" i det llle vindue der kommer frem når man trækker kontrollen ind på skærmen.

I "Properties vinduet"  er der en egenskab der hedder Items og klikker man på "..." kommer nedenstående billede frem så man kan indtaste elementerne på listen.

Det giver dette billede, hvor listen kan opbygges:

ASP.NET kursus - items til dropdownkontrol - fjernundervisning

Og som før kan vi i kode sektionen trække informationerne ud af de enkelte tekst og radio knapper - her skal vi bare bruge egenskaben .checked (på enkeltstående check og radio knapper

Den valgte værdi i en radioknapliste kan vi trække ud ved egenskaben .SelectedItem.Text, det at trække værdier ud af en checkboks liste er lidt mere kompliceret. Nedenstående kodestump viser hvordan det kan gøres.

private void cmdKnap_Click(...
{
 foreach (ListItem knap In checkListe.Items)
 {
  if (knap.Selected)
     lblKonsulent.Text += Knap.Value;
 }
}

Sub cmdKnap_Click(...
 Dim Knap As ListItem
 For Each Knap in checkListe.Items
  If Knap.Selected Then
   lblKonsulent.Text += Knap.Value
  End if
 Next
End SubNår du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.