Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Etablering af egen web-service

 

Visual Studio .NET

Når man vil oprette en web-service i VS.NET skal man højreklikke på projektet i "Solution Explorer", vælge "Add New Item..." og dernæst vælge Webservice i dialogen. Der bliver dernæst oprettet en fil med efternavnet asmx. Pastes nedenstående kode ind i filen

 [WebMethod]
 public int Add(int a, int b)
 {
  return a + b;
 }

 [WebMethod]
 public double KilometerTilMiles(double dKilometer)
 {
  return dKilometer/1.61;
 }
<WebMethod> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer 
 Return a + b
End Function

<WebMethod> Public Function KilometerTilMiles(decKilometer as Decimal) as Decimal
 Return decKilometer/1.61
End function

Når dette er lavet skal både asmx filen og kode filen kopieres til serveren for at din web-service kører.  

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.