Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Opdater og slet poster

Hvis du vælger "Configure Data Source..." fra lokal menuen:

klikker Next en enkelt gang og klikker på Advanced

Og sætter du hak begge steder i den næste dialog

Sørger udviklingsmiljøet automatisk for at oprette de nødvendige SQL kommandoer til opdatering og sletning af data.

Læg mærke til, at der nu er dukket du ekstra checkbokse op i lokalmenuen, hvor du kan enable delete og edit. Prøv det!


Advarsel før slet

Mange ønsker en advarsel inden poster slettes - det kan laves med følgende simple step

 1. Vælg Edit
 2. Tilføj et nyt Command field
 3. Klik på "Convert this field into a templatefield"
 4. Skift til HTML visning og tilføj et client-side script til klik hændelsen:

  <asp:TemplateField ShowHeader="False">
   <ItemTemplate>
    <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" 
     CausesValidation="False" CommandName="Delete"
     Text="Delete" onclientclick="return confirm('Er du sikker på, at du vil slette denne post?')">
    </asp:LinkButton>
   </ItemTemplate>
  </asp:TemplateField>

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.