Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Det handler om datakilder

ASP.NET 3.5 tilbyder et sæt datakildekontroller, der bruges som kommunikation mellem kontroller, der kan vise indhold af datakilder og selve datakilden. Den datakildekontrol giver i sig selv ikke nogen visning af data og optræder derfor som en grå boks i udviklingsværktøjet.

ASP.NET 3.5 har følgende datakildekontroller:

 • sqlDatasource: Giver adgang til SQL servere, Ole db, odbc, Oracle og andre databasesystemer, med en .NET data provider.
 • AccessDatasource: Giver mulighed for at arbejde med en Access database ved blot at give filnavnet på databasen
 • ObjectDatasource: Giver dig mulighed for at visualisere klasser/objekter direkte
 • XmlDatasource: Bruges til XML filer
 • SiteMapDatasource: Giver adgang til den nye sitemap struktur - mere om det senere.

 

Disse datakilde kontroller kan bruges med alle datakontroller

 • AdRotator
 • BulletedList
 • DropDownList
 • ListBox
 • CheckBoxList
 • RadioButtonList
 • Repeater
 • DataList
 • GridView
 • DetailsView
 • TreeView


Simpel brug af datakildekontrol med dataview

At bruge en datakildekontrol er temmelig simpelt

 1. Start med at trække f.eks. en GridView kontrol ind på en webside:

  Og vælg "Choose Data Source"  i den menu, der dukker op
 2. Dernæst vælger du "New DataSource og vælger den type datakilde du vil bruge. Jeg har oprettet en database til dig på min SQL server. Databasenavn, brugernavn og kodeord får du pr. mail.
  Vælg Database i dialogen:
 3. Klik på New Connection i den næste dialog
 4. I den næste dialog skriver du servernavn og det brugernavn og password jeg har sendt dig. Husk også at vælge din database i bunden af dialogen:
 5. Giv dataforbindelsen et navn og klik næste:
   
 6. Dernæst kan du vælge den tabel og de felter du gerne vil have vist
 7. Læg mærke til at du kan teste din forespørgsel mod databasen inden du går videre
 8. Så er du sådan set færdig og kan få indholdet af tabellen vist.


Koden bag

Ja, den kommer til at se sådan her ud:

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" 
    DataKeyNames="intAktivitetsID" DataSourceID="SqlDataSource1">
    <Columns>
      <asp:BoundField DataField="txtBeskrivelse" HeaderText="txtBeskrivelse" 
        SortExpression="txtBeskrivelse" />
      <asp:BoundField DataField="intAktivitetsID" HeaderText="intAktivitetsID" 
        InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="intAktivitetsID" />
    </Columns>
  </asp:GridView>
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ASPNET35KursusConnectionString %>" 
    SelectCommand="SELECT [txtBeskrivelse], [intAktivitetsID] FROM [tblAktiviteter]">
  </asp:SqlDataSource>

hvilket jo er forholdsvis simpelt!

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.