Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

VB.NET eller C#

Når man skal kode løsninger oven på .NET rammeværket kan man vælge mellem en lang række programmeringssprog (VB.NET, C#, J#, C++ m.fl.). På kurset her kan du vælge mellem de to "hoved" sprog VB.NET og C#. Hvilket sprog du skal vælge afhænger af dine tidligere programmeringserfaringer og ambitioner. Der er ikke den store forskel mellem de to programmeringssprog og det kan være meget nyttigt at kunne dem begge to - det er sådan, at når man finder et rigtig godt eksempel, der lige løser det problem man sidder og bokser med, ja, så er det altid kodet i det andet programmeringssprog!

Begge programmeringssprog er objekt orienterede.

VB.NET

VB.NET minder meget om Visual Basic eller VB script og bliver typisk valgt af folk, der tidligere har kodet ASP. Sproget er ikke følsomt overfor store og små bogstaver og er ikke så striks som C# når det gælder typekonverteringer.

C#

Er de professionelles valg. Det er striks med typekonverteringer, følsomt overfor store og små bogstaver og alle linjer skal sluttes med ;. Ud over det findes der til C# et værktøj der kan trække dokumentation ud af de kommentarer man skriver i koden (hvis man skriver dem på den rigtige måde).

Forskelle mellem de to sprog

I det følgende kan du se hvordan man skriver forskellige elementer i de to sprog (du skal ikke bruge det lige nu, men får sikkert brug for det senere):

Variable

VB.Net

   Dim Navn As String = "Peter Jensen"
   Dim Alder as Integer = 28
   Dim SejFyr As New Person("Kaj", "Petersen")

C#

   string Navn = "Peter Jensen";
   int Alder = 28;
   SejFyr = new Person("Kaj", Petersen");

Funktioner og procedurer

VB.Net

   Private Function FindRabat(Firma As String) as Dataset
   Public Sub OpdaterRabat(Firma As String, Rabat As Double)     
   
   Function FindRabat(Optional Firma As String = "Wrox") As Dataset
   
   Function ErAktiv() As Boolean
    'Noget kodet
    Return True
   End Function
   
   OpdaterRabat("Wronx", 5)

C#

   bool ErAktiv()
   {
    // Noget kode
    
    return true;
   }
   
   void OpdaterRabat(string Firma, double Rabat)
   {
    // Kode
    
    return;
   }

Løkker

VB.Net

   For counter = start To end [Step]
   
   Next counter
   
   
   While betingelse
   
   End While
   
   
   Do while | until betingelse
   
   Loop
   
   
   For Each element In samling
   
   Next

C#

   for (int count = 0 ; count < ; count++)
   
   while (count<10)
   
   
   do
   
   while (count<19)
   
   foreach (control ctl in page.controls) 

Kontrolstrukturer

VB.Net

   If betingelse Then
noget kode
Else
mere kode
End if

C#

   if (betingelse)
{
noget kode
}
else
{
mere kode
}

 

Typekonvertering

VB.NET

   Dim strAlder As String
   Dim intAlder As Integer
   
   strAlder = "25"
   intAlder = cType(strAlder, Integer)
   
   intAlder = CInt(strAlder) 

C#

   intAlder = (int)lngAlder;

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.