Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Udtræk at enkelt elementer i et XML dokument

Hvis vi vil arbejde mere detaljeret med et XML dokument skal vi have fat i objekterne DOM.

Du ser her et meget simpelt eksempel, der kigger på indholdet af dette xml dokument

using System.Xml; //Skal stå helt i toppen af filen XmlDocument xmlDokument = new XmlDocument(); xmlDokument.Load(Server.MapPath("andeby.xml")); foreach (XmlNode Beboer in xmlDokument.GetElementsByTagName("Person")) { lblResultat.Text += "<h1>";

    lblResultat.Text += "ID: " + Beboer.Attributes["ID"].InnerText + ", "; lblResultat.Text += Beboer["Fornavn"].InnerText + " " + Beboer["Efternavn"].InnerText; lblResultat.Text += "</h1>"; lblResultat.Text += "<p>Telefon: " + Beboer["Telefon"].InnerText + "</p>"; lblResultat.Text += "<p>Fødselsdag: " + Beboer["Foedselsdato"].InnerText + "</p>"; lblResultat.Text += "<hr/>"; }

Imports System.Xml 'Skal stå helt i toppen af filen Dim xmlDokument As New XmlDocument xmlDokument.Load(Server.MapPath("andeby.xml")) Dim Beboer As XmlNode For Each Beboer In xmlDokument.GetElementsByTagName("Person") lblResultat.Text += "<h1>"

lblResultat.Text += "ID: " + Beboer.Attributes("ID").InnerText + ", " lblResultat.Text += Beboer.Item("Fornavn").InnerText + " " + Beboer.Item("Efternavn").InnerText lblResultat.Text += "</h1>" lblResultat.Text += "<p>Telefon: " + Beboer.Item("Telefon").InnerText + "</p>" lblResultat.Text += "<p>Fødselsdag: " + Beboer.Item("Foedselsdato").InnerText + "</p>" lblResultat.Text += "<hr/>" Next

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.