Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

XML og ASP.NET - simpel visning

Dataset objektet har en række metoder der gør det dejligt at arbejde med XML i dataset - vi kommer tilbage til dataset objektet senere i kurset.

Nedenfor her har du et lille eksempel, der indlæser et XML dokument ind i et dataset og viser det i et gridview. Du får kun code-behind delen. Det eneste du skal gøre på aspx siden er at indsætte et gridview, der hedder gwData1.

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
 {
  if (!IsPostBack) 
  {
  DataSet objDataset = new DataSet();
  objDataset.ReadXml(Server.MapPath("filnavn.xml"));
  gwData1.DataSource = objDataset.Tables[0].DefaultView;
  gwData1.DataBind();
  }
 }

Sub Page_Load()
 If not page.ispostback then
  Dim objDataset as New Dataset()
  objDataSet.ReadXML(Server.MapPath("filnavn.xml"))
  gwData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
  gwData1.DataBind()
 End if
 End sub


For at bruge dataset objektet skal du huske at importere System.Data i starten af din codebehind:

using System.Data;

Imports System.Data

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.