Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Command objektet

Nå der er etableret forbindelse til en database kan man med command objektet sende kommandoer til databasen i form af sql eller kald af stored procedures.

De vigtigeste egenskaber ved command objektet fremgår af nedenstående:

 Egenskab Beskrivelse
CommandText Denne egenskab giver mulighed for at skrive/læse en SQL sætning eller navnet på en stored procedure.
CommandTimeout Giver mulighed for at skrive/læse det antal sekunder der skal gå før der times ud på en kommando. Default er 30 sekunder
CommandType Denne egenskab giver mulighed for at skrive/læse, hvordan CommandText skal håndteres. Mulige værdier er StoredProcedure, TableDirect og Text. Text værdien angiver, at det er "almindelig" SQL der sendes.
Connection Angiver hvilket connection objekt, der skal bruges

Og objektet har følgende metoder:

 Metode Beskrivelse
 ExecuteNonQuery Denne metode udfører kommandoen og returnerer antallet af rækker, der påvirkes. 
 ExecuteReader Denne metode udfører kommandoen og returnerer en instans af SqlDataReader klassen. DataReader objektet er read-only og forward-only cursor. 
 ExecuteRow  Udfører kommandoen og returnerer en instans af SqlRecord klassen - altså en enkelt række fra databasen 
 ExecuteScalar Udfører og returnerer den første kolonne af den første række. Resten ignoreres 
 ExecuteXmlReader Udfører og returnerer en instans af XmlReader objektet. Denne metode giver mulighed for at bruge en kommando, der returnerer resultatet i XML format.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.