Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Repeater kontrollen

Repeateren er en helt åben kontrol, hvor man via skabeloner fuldstændigt kan styre, hvordan indholdet af databasen vises. Man skal konfigurere layoutet i html koden. Her et meget simpelt eksempel der viser projekterne i vores database:

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
  <HeaderTemplate><h1>Projekter</h1></HeaderTemplate>
  <ItemTemplate><p>Projekt: <asp:Label ID="label1" runat="server" Text='<%#Eval("txtBeskrivelse") %>'></asp:Label></p></ItemTemplate>
  <SeparatorTemplate><hr /></SeparatorTemplate>
  <AlternatingItemTemplate><p>Hveranden kan se anderledes ud... Projekt: 
     <asp:Label ID="label1" runat="server" Text='<%#Eval("txtBeskrivelse") %>'></asp:Label></p></AlternatingItemTemplate>
  <FooterTemplate><hr /><p>Et repeater eksempel ved Thor Østergaard</p></FooterTemplate>
</asp:Repeater>

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.