Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

XML og ASP.NET - brug af transformationer

Der findes en serverkontrol i ASP.NET der beregnet til transormation af XML dokumenter

<asp:Xml id="accessID"
   Document="XmlDocument object to display"
   DocumentContent="String of XML"
   DocumentSource="Path to XML Document"
   Transform="XslTransform object"
   TransformSource="Path to XSL Transform Document"
   runat="server" />

Nedenstående lille snut kode viser indholdet af simple.xml ved brug af transformationen simple.xsl. Pas på når du downloader disse filer - Internet Explorer gemmer xsl dokumentet som et xml dokument! - så det skal lige omdøbes inden du kan bruge det.

<%@ Page Language="VB" %>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form runat="server">
   <asp:Xml id="Xml1" runat="server" DocumentSource="simple.xml" 
   TransformSource="simple.xsl"></asp:Xml>
  </form>
 </body>
</html>

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.