Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Opdater, indsæt og slet data med ADO

Vi arbejder videre med klassen fra sidste lektion.

Først indsæt data

Helt simpelt kan det gøres sådan her:

public void InsertData()
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Insert tblProjekter (txtBeskrivelse) values ('Nyt projekt')";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub InsertData()
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Insert tblProjekter (txtBeskrivelse) values ('Nyt projekt')"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
End Sub

Men men hvad så, hvis vi gerne vil overføre navnet på projektet til klassen - så kan det se sådan her ud.
Bemærk brugen af parameter - læs mere om det her

public void InsertData(string strProjektnavn)
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Insert tblProjekter (txtBeskrivelse) values (@pNavn)";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.Parameters.AddWithValue("@pNavn", strProjektnavn);
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub InsertData(ByVal strProjektnavn As String)
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Insert tblProjekter (txtBeskrivelse) values (@pNavn)"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.Parameters.AddWithValue("@pNavn", strProjektnavn);
cmd.ExecuteNonQuery() conn.Close() End Sub

Dernæst opdatering

Vi kaster os direkte ud i en meget simpel version af koden:

public void UpdateData()
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Update tblProjekter set txtBeskrivelse='Opdateret' where intProjektID=3";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub UpdateData()
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Update tblProjekter set txtBeskrivelse='Opdateret' where intProjektID=3"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
End Sub

Også her vil vi gerne kunne overføre informationer til klassen. Bemærk at vi igen bruger parmetre - det er vigtigt!!

public void UpdateData(string strProjektbesk, int ProjektID)
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Update tblProjekter set txtBeskrivelse=@Projektbesk where intProjektID=@ProjektID";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.Parameters.AddWithValue("@Projektbesk ", strProjektbesk);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@ProjektID", ProjektID);
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub UpdateData(ByVal strProjektbesk As String, ByVal ProjektID As Integer)
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Update tblProjekter set txtBeskrivelse=@Projektbesk where intProjektID=@ProjektID"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.Parameters.AddWithValue("@Projektbesk ", strProjektbesk)
  cmd.Parameters.AddWithValue("@ProjektID", ProjektID)
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
End Sub


Og til sidst slet data

public void DeleteData()
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Delete tblProjekter where intProjektID=3";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub DeleteData()
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Delete tblProjekter where intProjektID=3"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
End Sub

Og nu med parameter

public void DeleteData(int ProjektID)
{
  SqlConnection conn;
  SqlCommand cmd;
  String cmdString = "Delete tblProjekter where intProjektID=@ProjektID";
  String conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
  conn = new SqlConnection(conString);
  cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
  conn.Open();
  cmd.Parameters.AddWithValue("@ProjektID", ProjektID);
  cmd.ExecuteNonQuery();
  conn.Close();
}
Public Sub DeleteData(ByVal ProjektID As Integer)
  Dim conn As SqlConnection
  Dim cmd As SqlCommand
  Dim cmdString As String = "Delete tblProjekter where intProjektID=@ProjektID"
  Dim conString As String = ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
  conn = New SqlConnection(conString)
  cmd = New SqlCommand(cmdString, conn)
  conn.Open()
  cmd.Parameters.AddWithValue("@ProjektID", ProjektID)
  cmd.ExecuteNonQuery()
  conn.Close()
End Sub

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.