Programmering af mastersider.

En masterside nedarver sine metoder og egenskaber fra en klasse der hedder UsercControl. Marstersiden vil skyde sig ind som den øverste kontrol på en webside, der bruger mastersiden. Dette sker efter den hændelse, der hedder PreInit og før Init hændelsen. Dette er vigtigt når man vil programmere mod en master side.


Arbejde med side titel

Når man etablerer en indholds side, der bruger en masterside vil den umiddelbart bruge mastersidens title tag - det er ikke specielt interessant - ofte vil man gerne have seperat title tag på de enkelte indholdssider. Det kan man opnå på forskelligvis - indholdssiden har et egenskab der hedder Title, der kan bruges:

Men det kan naturligvis også klares med lidt kode:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    Master.Page.Title = "Denne side vist den " + DateTime.Now.ToString();
}
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Master.Page.Title = "Denne side vist den " + DateTime.Now.ToString()
End Sub


Arbejde med kontroller og egenskaber fra en masterside

På en indholdsside er det faktisk muligt at kode mod kontroller placeret på en masterside. Findes der f.eks. en label med navnet "lblSjov" på din masterside kan du kode mod den fra indholdssiden sådan her:

((Label)Master.FindControl("lblSjov")).Text = "Kender du den med...";
CType(Master.FindControl("lblSjov"), Label).Text = "Kender du den med ..."

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.