ASP.NET 3.5

Meget hurtig svar

Fin oversigt over mulighederne

Erling Jørgensen, Skat

ASP.NET 3.5

Muligheden for selv at planlægge undervisningsforløbet

De altid hurtige svar fra underviser

Erik Laursen, Skat

ASP.NET 3.5

Det har været rigtig godt med det fast forløb - opgave efter opgave

Der fungerer også godt at man selv kan disponerer over tiden så det kan passe ind i hverdagens

arbejde og derved brug meget tid på det man selv synes er svært.

Det virker rigtig godt med den direkte vejledning/problemløsning man får på mail når man er "kørt fast" i en øvelse

Mine svartider har været gode.

Erik Skou, Hedensted Tømmerhandel

ASP.NET

Øvelserne har været gode de tvinger en til at tænke selv.

Henrik Obsen, Grenaa Tekniske Skole

ASP.NET 4.0

Jeg er imponeret over den måde kurset er sat op. Trin-for-trin og dejligt afvekslende med Try-It-Out og spørgsmål sidst i hver lektion. Indimellem virker det som om materialet var lavet lige netop til en type som jeg.

En anden ting var de mange unoder man efterhånden har raget til sig - de blev rettet på en lærerig måde.

Kan varmt anbefale kurset

Lennart Hansen, Dancar Autosikring ApS

ASP.NET MVC 5

Jeg er imponeret over hvor meget tid Thor brugte i starten på at opgradere sin server til seneste version og samtidig havde tålmodighed til at hjælpe så det hele spillede.

Han er desuden meget hurtig til at svare på spørgsmål og rette opgaver.

Vil helt klart overveje at tage endnu et kursus 

Jacob Nørgaard, Privat

ASP.NET MVC 5

Jeg var ret glad for, at der var god vekselvirkning mellem teori og praksis. Nogle opgaver var lige til højrebenet, men der var gode muligheder for at anvende teorien på egen hånd, da visse opgaver klart krævede at du havde forstået teorien. Det var super, at man ikke fik alting forærende, men også skulle tænke selv. Jeg kom på kurset uden forudgående viden om MCV, og gik fra kurset med langt større forståelse og god praktisk erfaring med MCV. Jeg vil klart anbefale it-fjernundervisning.

Søren Bondrup Rasmussen, Alm. Brand Forsikring

ASP.NET 4.0

Det har været helt fantastisk at se den grønne status med "jeg er online" når jeg har logget ind for at køre videre på min undervisning, for så ved jeg at der er næsten øjeblikkelig hjælp, råd, vejledning og godkendelse på mine indsendte svar. Det betyder jeg har kunnet komme videre med det samme og ikke blot vente på evaluering over tid og jeg har haft mine svar i frisk hukommelse. Det har næsten været somom underviser har "kigget mig over skulderen" og været der under hele forløbet. Fordelen er at det har været på mine premisser, når _jeg_ har været klar og motiver

Jeg har oplevet rigtig god, professionel og hurtig vejledning og konstruktiv kritik under hele forløbet.

IT-Fjernundervisning kan klart anbefales.

Dennis Mathiesen, Elro

< >
Se flere referencer

Parametre i relation til SQL

Stort set alle opgaver i relation til databaser indeholder behov for at bruge parametre i SQL sætninger. Brug af parameter giver desuden større sikkerhed i forhold til databasen.

At etablere en parameter er så simpelt som at deklarere en instans af SqlParameter klasse og fylde de nødvendige informationer på. Nedenfor en tabel med egenskaberne på SqlParameter klassen:

 Egenskab Beskrivelse
 ParameterName Et navn til parameteren
 SqlDbType Parameterens datatype
 Size Størrelsen
 Direction Retning - Input, Output, InputOutput
 SourceColumn Angiver hvilken kolonne i datatable objektet, parameteren påvirker
 Value Værdien af parameteren

Og et lille eksempel

using System.Data.SqlClient;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (!Page.IsPostBack)
  {
    SqlDataReader minReader;
    SqlParameter paramProjektID = new SqlParameter();

    SqlConnection minForbindelse = new SqlConnection();
    minForbindelse.ConnectionString = 
      ConfigurationManager.ConnectionStrings["ASPNET35KursusConnectionString"].ToString();
    SqlCommand minKommando = new SqlCommand();
    minKommando.CommandText = "Select * from tblProjekter where intProjektID = @ID";
    minKommando.CommandType = CommandType.Text;
    minKommando.Connection = minForbindelse;

    paramProjektID.ParameterName = "@ID";
    paramProjektID.SqlDbType = SqlDbType.Int;
    paramProjektID.Direction = ParameterDirection.Input;
    paramProjektID.Value = 2;

    minKommando.Parameters.Add(paramProjektID);

    minKommando.Connection.Open();
    minReader = minKommando.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

    gvProjekter.DataSource = minReader;
    gvProjekter.DataBind();

    minKommando.Dispose();
    minForbindelse.Dispose();
  }
}

Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Configuration

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  If Not Page.IsPostBack Then
    Dim minReader As SqlDataReader
    Dim paramProjektID As SqlParameter = New SqlParameter()

    Dim minForbindelse As SqlConnection = New SqlConnection()
    minForbindelse.ConnectionString = 
       ConfigurationManager.ConnectionStrings("ASPNET35KursusConnectionString").ToString()
    Dim minKommando As SqlCommand = New SqlCommand()
    minKommando.CommandText = "Select * from tblProjekter where intProjektID = @ID"
    minKommando.CommandType = CommandType.Text
    minKommando.Connection = minForbindelse

    paramProjektID.ParameterName = "@ID"
    paramProjektID.SqlDbType = SqlDbType.Int
    paramProjektID.Direction = ParameterDirection.Input
    paramProjektID.Value = 2

    minKommando.Parameters.Add(paramProjektID)

    minKommando.Connection.Open()
    minReader = minKommando.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)

    gvProjekter.DataSource = minReader
    gvProjekter.DataBind()

    minKommando.Dispose()
    minForbindelse.Dispose()
  End If
End Sub

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.