XML og ASP.NET - skrivning af XML

Det er stort set lige så simpelt at skrive til ændringer tilbage til filen - se nedenstående eksempel. Igen får du kun code-behind indholdet

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
   if (!Page.IsPostBack)
   {
     objDataSet.ReadXML(Server.MapPath("filnavn.xml"));
     dwData1.DataSource = objDataSet.Tables[0].DefaultView;
     dwData1.DataBind()
     ViewState["Dataset"]=objDataset
   }
 }  
private void cmdOpret_Click(object sender, System.EventArgs e)
 {
  DataSet objDataset = new DataSet();
  objDataset = (DataSet)ViewState["Dataset"];
  DataTable objTable;
  DataRow objRow;
  objTable = objDataset.Tables[0];
  // Ny række
  objRow = objTable.NewRow();
  objRow["Title"]="Thors";
  objTable.Rows.Add(objRow);
  dwData1.DataSource = objDataset.Tables[0].DefaultView;
  dwData1.DataBind();
  objDataset.WriteXml(Server.MapPath("filnavn.xml"));
 }
 Dim objDataset as New Dataset()
 Sub Page_Load()
 If not page.ispostback then
  objDataSet.ReadXML(Server.MapPath("filnavn.xml"))
  
  dwData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
  dwData1.DataBind()
  ViewState("Dataset")=objDataset
  End if
 End sub
 
 Sub cmdOpret_Click(sender As Object, e As EventArgs)
 objDataset = ViewState("Dataset")
 Dim objTable As DataTable
 Dim objRow As DataRow
 objTable = objDataSet.Tables(0)
 'Ny række
 objRow = objTable.NewRow()
 objRow.Item("Title")="Thors"
 objTable.Rows.Add(objRow) 
 dwData1.DataSource = objDataSet.Tables(0).DefaultView
 dwData1.DataBind() 
 
 objDataset.WriteXML(Server.MapPath("filnavn.xml"))
 End Sub

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.