XML og XSLT

synes tiden fra indsendelse af spørgsmål og opgaver til svar har været hurtig hvilket var rigtig dejligt.

René Matzen, Revisor Informatik ApS

Publisher 2007

Jeg har været rigtig glad for det her kursus, jeg har fået meget hurtige svar og hjælp når der var brug for det.

så det her kursus kan kun anbefales til andre, der som jeg har brug for grundlæggende kendskab til Publisher.

Det har været godt med en lille forklaring til hvert punkt og derefter punk for punkt at kunne følge opgaven

Palle Bob Andreasen, Center for undervisningsmidler

DreamWeaver MX

Man lærer, som beskrevet, de grundlæggende ting i DreamWeaver, som man har brug for at vide. Derudover er der altid hurtig respons, og hjælp at hente, hvis det går galt.

Tina Hartmann, Privat

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Excel videregående 2007

Det har været rigtig godt, at min kursuslærer har været klar med tilbagemelding lige med det samme - også i weekend. Rart med opmundringer og konstruktive bemærkninger.

- og det er supper, at man kan side hjemme og være på kursus når det masser en bedst. Ingen tidspres og man kan nå at fordybe sig i et emne.

Dialogen med kursuslæren giver også muligheder for at få ny viden til ens egne regneark

Hans Henrik Benediktson, DMO aps

Excel VBA

Det har været meget nærværende og personlig fjernundervisning med hurtige svar på spørgsmål og feedback på opgaver. Der har været stor engagement og ejerskab fra underviserens side.

Det faglige niveau har været vekslende mellem "begynder" og "ekspert" opgaver.

Brian Deleuran, Radiometer

< >
Se flere referencer

xsl:attribute og xsl:attribute-set

På samme måde som vi med xsl:element kan generere dynamiske elementer kan man med de to ovennævnte generere dynamiske attributter i forbindelse med at man genererer nye xml dokumenter.

Syntaksen er

<xsl:attribute name="attribut navn">

Og som med xsl:element kan vi skrive

<Navn><xsl:attribute name="ID">123</xsl:attribute>Thor Østergaard</Navn>

Vil producere

<Navn ID="123">Thor Østergaard</Navn>

Og

<Navn><xsl:attribute name="{.}">123</xsl:attribute>Thor Østergaard</Navn>

Vil indsætte indholdet af det aktuelle element som attribut navn. Husk at sørge for at navnet er lovligt!

 

Grupper af atributter

Har man en gruppe af atributter man gerne vil kunne sætte samtidig kan man bruge <xsl:attribute-set> i stedet. Det kunne se sådan her ud:

<xsl:attribute-set name="IdSize">
  <xsl:attribute name="ID">A-213</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="Size">A-213</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

Og nås man skal bruge det skriver man:

<xsl:element name="order" use-attribute-sets="IdSize" />

Vil producere

<order ID="A-213" Size="123" />

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.