Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Variable

Med <xsl:variable> er det muligt at arbejde med simple variable i vores stylesheet. En variabel kan tildeles en værdi sådan her:

<xsl:variable name="sprog">Dansk</xsl:variable>

Og når vi skal hive den ud igen skriver man blot

$sprog

Variable kan også indeholde xml og xslt elementer:

<xsl:variable name="mellemrum">
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:variable>

Denne variabel kan så bruges hver gang man har brug for et mellemrum.

Variable er ganske nyttige og bruges ofte til at gøre stylesheetet mere læseligt - f.eks. i forbindelse med formatering.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.