Word VBA

Nemt at komme igang.
Hurtige og gode svar på øvelser og spørgsmål.

Sune Jeppson, Arbejdernes Landsbank

Word VBA

Super hurtig tilbagemelding på løste opgaver. Det passer mig fint at kunne følge kurset i mit eget tempo.

Og igen igen

Ikke utænkeligt at jeg "springer" på et af de andre kurser

Stig Ulriksen, HTH

Word VBA

Jeg er total overrasket over den korte svartid. Det er et KÆMPE plus hvis man selv til tider arbejder under tidspres og ved man kun har en kort tid at arbejde på en opgave.

Der er heller aldrig slinger i valsen på spørgsmål; altid kort og præcis svar retur. 

At kunne lave opgaverne når det passede mig var helt fantastisk. 

Tina Eriksen, Skandinavisk Service Partner

Excel VBA

Det har bestemt været pengene værd. Jeg kender flere, som har taget VBA kursus on-site i et par dage eller deromkring , og de har slet ikke fået det samme ud af det som jeg har via denne side. Jeg har allerede udviklet små og større modeller til min arbejdsplads, og modellerne bruges allerede internationalt, det havde jeg ikke kunnet uden dette kursus.

Det er kanon, at man får personlig feedback og det går som regel tilmed hurtigt. Dygtig læremester, som sætter sig ind i mine specifikke problemstillinger - det er et stort plus. Den personlige kontakt er max vigtig.

Jeg vil anbefale dette til andre, der spørger til dette.

Michael Mortensen, DLH

Access VBA

Min indgangsvinkel til VBA var, at jeg overhovedet ikke har arbejdet "hands on" med kode, siden de første par år af ingeniørstudiet, hvorfor min overordnede målsætning var "blot at komme komme i gang" dvs få en overordnet forståelse for hvordan strukturen i det hele var. Det har jeg fået og mere til.

Der er lagt vægt på øvelse, så man selv skal "bøvle" med koden, uden at få alt for meget forærende. Det er godt. Øvelserne har jeg oplevet, som værende bygget op, så man får en "værktøjskasse" med komponenter, som i et vist omfang kan genindgå i nogle af de efterfølgende øvelser. Også det er fint. Det stimulerer en til at tænke kreativt.

Alt i alt er mine forventninger indfriet.   ..

Lars Aaboe Kristensen, Ribe Amt, Teknik og Miljø

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Excel VBA

Hurtig response på opgaver.

Udfordrende opgaver.

Flemming Pedersen, Semco Maritime

Excel VBA

Godt med muligheden for sparring med underviser og forslag til andre løsningsmetoder end mine egne - selvom mine også fungerede.

Godt med muligheden for ingen tidsbegræsning for kurset. Havde jeg - pga. arb. situation, brug for.

Anja Hansen, TDC

< >
Se flere referencer

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det centrale objekt i arbejdet i Word VBA hedder Selection og Selection bruges til valg af område, formatering mm.

Selection.Goto

Ja, Selection.Goto bruges sjovt nok til at flytte cursoren rundt i dokumentet. Syntaksen er

Selection.GoTo(What, Which, Count, Name)

Og et par eksempler:

 Opgave Løsning
 Flyt til bogmærke Selection.GoTo What:=wdGoToBookMark, Name:="Navn på bogmærke"
 Flyt til første celle i den næste tabel   Selection.GoTo What:=wdGoToTable, Which:=wdGoToNext
 Flyt 4 linjer ned Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToRalative, Count:=4
 Flyt 2 sider baglæns Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToPrevious, Count:=2
 Flyt til slutningen af dokumentet Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToLast

Bemærk hvordan der overføres informationer til GoTo metoden. GoTo metoden forventer 4 parametre: GoTo(What, Which, Count, Name). I stedet for at overføre alle 4 parametre i den rækkefølge de forventes kan man nøjes med at overføre de parametre man faktisk vil overføre og ved at bruge notationen med := kan man overføre dem i den rækkefølge man ønsker.

Selection.Move

Minder om Selection.Goto, men vil altid sørge for at der ikke er nogen markering, men kun en cursor, der så er flyttet som angivet

Selection.Move(Unit, Count)

Unit kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell,  wdColumn, wdRow, wdTable, wdLine.

Selection.Move Unit:=wdCell, Count:=3 - flytter cursoren 3 celler frem i tabellen

Selection.Collapse

Når man f.eks. bruger Selection.Goto til at flytte cursoren til et bogmærke, der står noget i, vil hele teksten i bogmærket være markeret efterfølgende. I den situation (og sikkert også andre) kan man være interesseret i at få indskrænket markeringen så cursoren står lige før eller lige efter markeringen. Og ja, det gør man med Selection.Collapse. Syntaksen er:

Selection.Collapse Direction:= retning

Retning kan have to værdier wdCollapseEnd eller wdCollapseStart.

Selection.Expand

Tilsvarende kan man være interesseret i at udvide den markering man arbejder på - det gør man med Selection.Expand.

Selection.Expand Unit:=enhed

Enhed kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell, wdColumn, wdRow, wdTable.

Nyttige samlinger

Det findes nogle nyttige objektsamlinger, der blandt andet er knyttet til Selection objektet, som man også kan arbejde med når man skal navigere rundt i et dokument:

 Samling Indhold
 .Bookmarks En samling af bogmærker. Selection.Bookmarks(1) peger på det første bogmærke i dokumentet
 .Cells  Hvis markøren står i en tabel indeholder Cells samlingen alle celler i tabellen
 .Characters Indeholder alle tegn i dokumentet. Selection.Characters(1) peger på det første bogstav i det markerede område
 .Columns Hvis markøren står i en tabel indeholder Columns alle kolonner i tabellen
 .Comments Indeholder alle kommentarer i det markerede område
 .Endnotes Alle slutnoter i det markerede område
 .Fields Felter. ActiveDocument.Fields.Update - opdaterer alle felter i det aktive dokument
 .Footnotes Som EndNotes - alle fodnoter i området
 .FormFields Alle form felter i markeringen. ActiveDocument.FormFields("Text1").Result = "Navn" - sætter indholdet af "Text1" til "Navn"
 .Frames Alle rammer i markeringen
 .Hyperlinks Alle links i markeringen. Selection.Hyperlinks(1).Follow vil følge første hyperlink i det markerede område
 .InlineShapes  Ja, det er nok alle InlineShapes i dokumentet. Tekstbokse, tegninger og lign. er InlineShapes
 .Paragraphs Afsnit i markeringen. Selection.Paragraphs(1).LineSpacingRule = wdLineSpaceDouble - sætter dobbelt linjeafstand i første afsnit i markeringen
 .Rows Hvis markøren står i en tabel indeholder Rows alle rækker i tabellen. ActiveDocument.Tables(1).Rows(2).Delete - sletter række 2 i 1. tabel i dokumentet
 .Sections Sektioner i markeringen
 .Sentences Sætninger i markeringen. ActiveDocument.Sentences(1).Copy kopierer første sætning i dokumentet
 .SmartTags SmartTags i området
 .Tables Tabeller i det markerede område
 .Words En samling af de ord, der står i det markerede område. Selection.Words.Count tæller antal ord i markeringen.

Selection.Information

Vil man gerne vide, hvor i dokumentet cursoren står kan man bruge Selection.Information.

Selection.Information(Type)

Type kan have en meget lang række forskellige værdier afhængig af hvilken information man gerne vil have, så jeg vil nøjes med et par eksempler og så i øvrigt henvise til VBA hjælpefunktionen

MsgBox "Markeringen er på side " & _
Selection.Information(wdActiveEndPageNumber) & " af sider " _
& Selection.Information(wdNumberOfPagesInDocument)

Eller

If Selection.Information(wdWithInTable) Then _
  Selection.Tables(1).Select

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.