Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Brug af ini-filer

Når vi arbejder med skabeloner i Word har vi ofte brug for at huske informationer om brugeren fra gang til gang. Word tilbyder at huske navn, adresse og initialer via

    Application.UserName
    Application.UserAddress
    Application.UserInitials

men det er sjældent nok. I mange tilfælde vil vi også gerne kunne huske afdeling, telefonnummer, mobilnummer, e-mali etc. Alle disse informationer kan vi gemme i et tekstdokument på brugerens computer. Vi kalder dette for en ini-fil, men det skal ikke forveksles med de system ini-filer Windows selv bruger.

Og så til lidt kode!

Brug af .ini filer

Disse inifiler håndteres i Word gennem objektet PrivateProfileString der har følgende syntaks:

System.PrivateProfileString(FileName, Section, Key)

Kan bruges til at læse og skrive til filer (og registreringsdatabasen.)

FileName: Er en streng, der angiver hvilken fil du vil læse eller skrive til

Section: En streng, der angiver hvilken del af ini filen eller registreringsdatabasen der skal læses eller skrives til

Key: Er den nøgle, der skal læses eller skrives til.

 

Eksempler:

Gemmer det aktive dokuments navn i filen mineindstillinger.txt.

System.PrivateProfileString("c:\mineindstillinger.txt", "Dokumentinformationer", _
    "DokumentetsNavn") = ActiveDocument.FullName

Henter navnet sidste dokument og hvis det findes bliver det åbnet.

SidsteDokument = System.PrivateProfileString("c:\mineindstillinger.txt", _
    "Dokumentinformationer", "DokumentetsNavn")
If SidsteDokument <> "" Then Documents.Open FileName:=SidsteDokument 

En ini-fil kan så se sådan her ud:

[Dokumentinformationer]
DokumentetsNavn=C:\Et vigtigt dokument.doc

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.