Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Hvad er VBA?

VBA står for Visual Basic for Applications og er et programmeringssprog der kan bruges inde i applikationer. Programmeringssproget bruges i en række applikationer som Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, Autocad m.fl. og kan blandt andet bruges til at automatisere processer i de enkelte applikationer.

Objekter

VBA er et objektorienteret programmeringssprog. Det betyder, at man arbejder med objekter fra den enkelte applikation. I Word kan sådan et objekt f.eks. Selection, der bruges når man vil arbejde på teksten i et dokument. Hver applikation har sin egen objektsamling!

Sådanne objekter har som regel metoder, egenskaber og underliggende objekter.

En metode er noget objektet kan hjælpe os med at gøre - f.eks. kan Selection objektet hjælpe os med at kopiere tekst til clipboardet. Det er en metode!

En egenskab er en indstilling objektet kan have - f.eks. har Selection objektet en egenskab der hedder Text, der indeholder den tekst, der er markeret.

Endelig kan et objekt indeholde andre objekter - f.eks. indeholder Selection objektet et Font objekt, der så bærer en række egenskaber omkring den font der bruges på den tekst Selection peger på.

 

 

Når man skal lære at programmere VBA er den største udfordring at lære det enkelte programs objektsamling at kende.

 

Hvis du gerne vil se objektsamlingen i Word kan du trykke ALT + F11 for at åbne VBA editoren. Derfra kan du trykke på F1 for at komme ind i hjælpefunktionen. Søger du nu efter "Object model" finder du en oversigt over Words objekter.

Når kurset her er slut skulle du gerne kende de vigtigste objekter i Word og vide, hvordan du finder ud af at bruge de forskellige objekter.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.