Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Fejlhåndtering

Du kan fange runtime fejl i VBA ved:

On Error GoTo LineLabel

Som vist i dette lille eksempel

 On Error GoTo ErrorTrap
 ChDrive "A"
 MyFile = "A:\dokumentet.doc"
 Application.DisplayAlerts = False
 ActiveWorkBook.SaveAs FileName:=MyFile
Rydop: 
 "Noget kode... 
 Exit Sub 
ErrorTrap: 
 Besked = "Fejl nr: = " & Err.Number & vbCr 
 Besked = Besked & Err.Description & vbCr & vbCr 
 Besked = Besked & "Indsæt en diskette i drevet og tryk ok " 
 Svar = MsgBox(Besked, vbQuestion + vbOKCancel, "Error") 
 If Svar = vbCancel Then Resume Rydop 
 Resume

Vi har som du ser et par muligheder for at genoptage afviklingen af koden

 • Resume - genoptager afviklingen med den linje der gav fejlen
 • Resume Next - genoptager afviklingen lige efter den linje der gav fejl
 • Resume LinieLabel - genoptager afviklingen ved den label vi har angivet

Du kan også vælge "On Error Resume Next", men det skal man nok lige overveje lidt...

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.