Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Userforms

Userforms er et værktøj til at oprette mere avancerede brugerdialoger. En userform kunne f.eks. se sådan her ud:

Og bruges ofte til at give brugeren mulighed for at indtaste startværdier til en model. Der ligger en smule VBA kode bag sådan en userform, der sørger for at informationerne i userformen lander det rigtige sted i dokumentet.

Opret en userform

For at oprette en userform skal du skifte til VBA editoren, højreklikke på VBAProject og vælge Insert | Userform. Så kommer det til at se sådan her ud i højre side af editoren

Toolboxen indeholder forskellige elementer, der kan sættes på formen - elementerne kaldes også kontrolelementer.

Læg osgå mærke til properties vinduet nu har fået mere indhold:

Det er vigtigt, at du med det samme sørger for at din userform får et navn, som skrives i (Name) boksen. Ud over det kan du her styre farver, fonte mm. omkring userformen

Vis og skjul userformen

En userform er et objekt!

Og det objekt har mange metoder og egenskaber - en del af egenskaberne kan du se i Properties vinduet - og to af metoderne bruges til at vise og skjule formen:

UserForm1.Show og UserForm1.Hide  (erstat UserForm1 med det navn du har tildelt din userform)

Vil du helt af med userformen - så den er blank næste gang du kalder .Show metoden kan du i stedet for .Hide skrive

Unload Me

Husk, at der findes hændelses proceduerer til dokumentet, der kan bruges, hvis man vil have ting til at ske når dokumentet åbnes eller der oprettes et nyt baseret på en skabelon.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.