Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det centrale objekt i arbejdet i Word VBA hedder Selection og Selection bruges til valg af område, formatering mm.

Selection.Goto

Ja, Selection.Goto bruges sjovt nok til at flytte cursoren rundt i dokumentet. Syntaksen er

Selection.GoTo(What, Which, Count, Name)

Og et par eksempler:

 Opgave Løsning
 Flyt til bogmærke Selection.GoTo What:=wdGoToBookMark, Name:="Navn på bogmærke"
 Flyt til første celle i den næste tabel   Selection.GoTo What:=wdGoToTable, Which:=wdGoToNext
 Flyt 4 linjer ned Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToRalative, Count:=4
 Flyt 2 sider baglæns Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToPrevious, Count:=2
 Flyt til slutningen af dokumentet Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToLast

Bemærk hvordan der overføres informationer til GoTo metoden. GoTo metoden forventer 4 parametre: GoTo(What, Which, Count, Name). I stedet for at overføre alle 4 parametre i den rækkefølge de forventes kan man nøjes med at overføre de parametre man faktisk vil overføre og ved at bruge notationen med := kan man overføre dem i den rækkefølge man ønsker.

Selection.Move

Minder om Selection.Goto, men vil altid sørge for at der ikke er nogen markering, men kun en cursor, der så er flyttet som angivet

Selection.Move(Unit, Count)

Unit kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell,  wdColumn, wdRow, wdTable, wdLine.

Selection.Move Unit:=wdCell, Count:=3 - flytter cursoren 3 celler frem i tabellen

Selection.Collapse

Når man f.eks. bruger Selection.Goto til at flytte cursoren til et bogmærke, der står noget i, vil hele teksten i bogmærket være markeret efterfølgende. I den situation (og sikkert også andre) kan man være interesseret i at få indskrænket markeringen så cursoren står lige før eller lige efter markeringen. Og ja, det gør man med Selection.Collapse. Syntaksen er:

Selection.Collapse Direction:= retning

Retning kan have to værdier wdCollapseEnd eller wdCollapseStart.

Selection.Expand

Tilsvarende kan man være interesseret i at udvide den markering man arbejder på - det gør man med Selection.Expand.

Selection.Expand Unit:=enhed

Enhed kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell, wdColumn, wdRow, wdTable.

Nyttige samlinger

Det findes nogle nyttige objektsamlinger, der blandt andet er knyttet til Selection objektet, som man også kan arbejde med når man skal navigere rundt i et dokument:

 Samling Indhold
 .Bookmarks En samling af bogmærker. Selection.Bookmarks(1) peger på det første bogmærke i dokumentet
 .Cells  Hvis markøren står i en tabel indeholder Cells samlingen alle celler i tabellen
 .Characters Indeholder alle tegn i dokumentet. Selection.Characters(1) peger på det første bogstav i det markerede område
 .Columns Hvis markøren står i en tabel indeholder Columns alle kolonner i tabellen
 .Comments Indeholder alle kommentarer i det markerede område
 .Endnotes Alle slutnoter i det markerede område
 .Fields Felter. ActiveDocument.Fields.Update - opdaterer alle felter i det aktive dokument
 .Footnotes Som EndNotes - alle fodnoter i området
 .FormFields Alle form felter i markeringen. ActiveDocument.FormFields("Text1").Result = "Navn" - sætter indholdet af "Text1" til "Navn"
 .Frames Alle rammer i markeringen
 .Hyperlinks Alle links i markeringen. Selection.Hyperlinks(1).Follow vil følge første hyperlink i det markerede område
 .InlineShapes  Ja, det er nok alle InlineShapes i dokumentet. Tekstbokse, tegninger og lign. er InlineShapes
 .Paragraphs Afsnit i markeringen. Selection.Paragraphs(1).LineSpacingRule = wdLineSpaceDouble - sætter dobbelt linjeafstand i første afsnit i markeringen
 .Rows Hvis markøren står i en tabel indeholder Rows alle rækker i tabellen. ActiveDocument.Tables(1).Rows(2).Delete - sletter række 2 i 1. tabel i dokumentet
 .Sections Sektioner i markeringen
 .Sentences Sætninger i markeringen. ActiveDocument.Sentences(1).Copy kopierer første sætning i dokumentet
 .SmartTags SmartTags i området
 .Tables Tabeller i det markerede område
 .Words En samling af de ord, der står i det markerede område. Selection.Words.Count tæller antal ord i markeringen.

Selection.Information

Vil man gerne vide, hvor i dokumentet cursoren står kan man bruge Selection.Information.

Selection.Information(Type)

Type kan have en meget lang række forskellige værdier afhængig af hvilken information man gerne vil have, så jeg vil nøjes med et par eksempler og så i øvrigt henvise til VBA hjælpefunktionen

MsgBox "Markeringen er på side " & _
Selection.Information(wdActiveEndPageNumber) & " af sider " _
& Selection.Information(wdNumberOfPagesInDocument)

Eller

If Selection.Information(wdWithInTable) Then _
  Selection.Tables(1).Select

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.