Word VBA

Nemt at komme igang.
Hurtige og gode svar på øvelser og spørgsmål.

Sune Jeppson, Arbejdernes Landsbank

Word VBA

Super hurtig tilbagemelding på løste opgaver. Det passer mig fint at kunne følge kurset i mit eget tempo.

Og igen igen

Ikke utænkeligt at jeg "springer" på et af de andre kurser

Stig Ulriksen, HTH

Word VBA

Jeg er total overrasket over den korte svartid. Det er et KÆMPE plus hvis man selv til tider arbejder under tidspres og ved man kun har en kort tid at arbejde på en opgave.

Der er heller aldrig slinger i valsen på spørgsmål; altid kort og præcis svar retur. 

At kunne lave opgaverne når det passede mig var helt fantastisk. 

Tina Eriksen, Skandinavisk Service Partner

Excel VBA

Super form for kursus, har været perfekt at jeg kunne koncentrere mig om kurset når jeg havde tid.

Hurtig tilbagemelding på øvelser og altid hurtigt svar tilbage når man havde brug for hjælp.

Lækkert at man får dine løsningsforslag så man kan få ideer til at skrive scriptet på en anden måde.

Henrik Madsen, Alfa Laval Kolding A/S

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Excel VBA

Tak for et rigtigt godt og lærerigt kursus.

En af de store fordele ved kurset er, at man kan tage det i det tempo man ønsker og der er ikke noget tidspres.

Opgaverne er gode og udfordrene. Man kan selv, indenfor rammerne, bestemme hvor meget man vil gøre ud af det.

Beskrivelserne til opgaverne er lavet på en sådan måde, at der er også overladt lidt til ens egen fantasi, som jeg synes er en meget god ting.

Kurset har et rigtigt godt niveau, og materialet er godt lavet.

Underviseren ??? Ja, jeg ved ikke hvornår han sover.

Der går ikke lang tid efter man har sendt en opgave, til den er rettet, og altid med en god og konstruktiv kommentar. Også man får underviserens løsningsforslag.

Der er altid hurtig og god hjælp at hente, hvis man er gået i stå. Man får ikke bare løsningen, men et hint, så man kan komme videre.

Jeg vil varmt anbefale det til andre, og gør det !

Endnu engang tak for et godt kursus.

Med venlig hilsen

Peter Juul Jacobsen

Peter Juul Jacobsen, Mærsk Olie & Gas A/S

Excel VBA

Den lette tilgang, og de ret hurtige svar retur. På den måde føler man, man kan få "udnyttet" tiden bedst muligt. 

Jeg kan også godt li' emnerne i øvelserne. De har været meget brugbare - så er det bare at få "overført" til ens egen daglig brug :-)

Tina Eriksen, Skandinavisk Service Partner

Excel VBA

Det er rart at kunne tage kurset i sit eget tempo, når det lige passer ind, men det giver også en risiko for at det lige bliver langstrækt nok, men så er det godt underviseren kan holde én lidt i ørerne med mails wink

Eva Bonne Alkærsig, EBA InterrimControlling

< >
Se flere referencer

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det centrale objekt i arbejdet i Word VBA hedder Selection og Selection bruges til valg af område, formatering mm.

Selection.Goto

Ja, Selection.Goto bruges sjovt nok til at flytte cursoren rundt i dokumentet. Syntaksen er

Selection.GoTo(What, Which, Count, Name)

Og et par eksempler:

 Opgave Løsning
 Flyt til bogmærke Selection.GoTo What:=wdGoToBookMark, Name:="Navn på bogmærke"
 Flyt til første celle i den næste tabel   Selection.GoTo What:=wdGoToTable, Which:=wdGoToNext
 Flyt 4 linjer ned Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToRalative, Count:=4
 Flyt 2 sider baglæns Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToPrevious, Count:=2
 Flyt til slutningen af dokumentet Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToLast

Bemærk hvordan der overføres informationer til GoTo metoden. GoTo metoden forventer 4 parametre: GoTo(What, Which, Count, Name). I stedet for at overføre alle 4 parametre i den rækkefølge de forventes kan man nøjes med at overføre de parametre man faktisk vil overføre og ved at bruge notationen med := kan man overføre dem i den rækkefølge man ønsker.

Selection.Move

Minder om Selection.Goto, men vil altid sørge for at der ikke er nogen markering, men kun en cursor, der så er flyttet som angivet

Selection.Move(Unit, Count)

Unit kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell,  wdColumn, wdRow, wdTable, wdLine.

Selection.Move Unit:=wdCell, Count:=3 - flytter cursoren 3 celler frem i tabellen

Selection.Collapse

Når man f.eks. bruger Selection.Goto til at flytte cursoren til et bogmærke, der står noget i, vil hele teksten i bogmærket være markeret efterfølgende. I den situation (og sikkert også andre) kan man være interesseret i at få indskrænket markeringen så cursoren står lige før eller lige efter markeringen. Og ja, det gør man med Selection.Collapse. Syntaksen er:

Selection.Collapse Direction:= retning

Retning kan have to værdier wdCollapseEnd eller wdCollapseStart.

Selection.Expand

Tilsvarende kan man være interesseret i at udvide den markering man arbejder på - det gør man med Selection.Expand.

Selection.Expand Unit:=enhed

Enhed kan have værdierne wdCharacter, wdWord, wdSentence, wdParagraph, wdSection, wdStory, wdCell, wdColumn, wdRow, wdTable.

Nyttige samlinger

Det findes nogle nyttige objektsamlinger, der blandt andet er knyttet til Selection objektet, som man også kan arbejde med når man skal navigere rundt i et dokument:

 Samling Indhold
 .Bookmarks En samling af bogmærker. Selection.Bookmarks(1) peger på det første bogmærke i dokumentet
 .Cells  Hvis markøren står i en tabel indeholder Cells samlingen alle celler i tabellen
 .Characters Indeholder alle tegn i dokumentet. Selection.Characters(1) peger på det første bogstav i det markerede område
 .Columns Hvis markøren står i en tabel indeholder Columns alle kolonner i tabellen
 .Comments Indeholder alle kommentarer i det markerede område
 .Endnotes Alle slutnoter i det markerede område
 .Fields Felter. ActiveDocument.Fields.Update - opdaterer alle felter i det aktive dokument
 .Footnotes Som EndNotes - alle fodnoter i området
 .FormFields Alle form felter i markeringen. ActiveDocument.FormFields("Text1").Result = "Navn" - sætter indholdet af "Text1" til "Navn"
 .Frames Alle rammer i markeringen
 .Hyperlinks Alle links i markeringen. Selection.Hyperlinks(1).Follow vil følge første hyperlink i det markerede område
 .InlineShapes  Ja, det er nok alle InlineShapes i dokumentet. Tekstbokse, tegninger og lign. er InlineShapes
 .Paragraphs Afsnit i markeringen. Selection.Paragraphs(1).LineSpacingRule = wdLineSpaceDouble - sætter dobbelt linjeafstand i første afsnit i markeringen
 .Rows Hvis markøren står i en tabel indeholder Rows alle rækker i tabellen. ActiveDocument.Tables(1).Rows(2).Delete - sletter række 2 i 1. tabel i dokumentet
 .Sections Sektioner i markeringen
 .Sentences Sætninger i markeringen. ActiveDocument.Sentences(1).Copy kopierer første sætning i dokumentet
 .SmartTags SmartTags i området
 .Tables Tabeller i det markerede område
 .Words En samling af de ord, der står i det markerede område. Selection.Words.Count tæller antal ord i markeringen.

Selection.Information

Vil man gerne vide, hvor i dokumentet cursoren står kan man bruge Selection.Information.

Selection.Information(Type)

Type kan have en meget lang række forskellige værdier afhængig af hvilken information man gerne vil have, så jeg vil nøjes med et par eksempler og så i øvrigt henvise til VBA hjælpefunktionen

MsgBox "Markeringen er på side " & _
Selection.Information(wdActiveEndPageNumber) & " af sider " _
& Selection.Information(wdNumberOfPagesInDocument)

Eller

If Selection.Information(wdWithInTable) Then _
  Selection.Tables(1).Select

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.