Excel VSTO

Det har naturligvis været rigtig godt, at kunne gennemgå kursus i sit eget tempo, hvilket har betydet meget for mig, da jeg så har kunne få det daglige arbejde til at passe ind.

I modsætning til en traditionel undervisningsform, hvor kurset er berammet til en fast tid og man derfor bliver nødt til, at sætte en tidsgrænse for de praktiske opgaver, har jeg kunne nørde lige så længe jeg vil, og dermed afprøve nogle flere teknikker, end der normalt er tid til.

Ved at køre kurset over flere uger, har jeg også haft tid til, at lade de nye informationer bundfælde og sætte sig bedre fast.

En rigtigt god ting har været, at jeg har kørt hele kurset på min egen (firmaet) maskine, med min egen opsætning. Har alt for ofte været på kurser ude af huset, på andre maskiner og når man så kom tilbage til ens egen pc, var det en anden opsætning, en anden version, eller andet der gjorde, at man ikke lige kunne komme igang med det man havde lært.

Jeg har kunne bruge mine hverdagsopgaver som opgaverne i kurset, hvilket jeg syntes er bedere end de normale "Hello World" opgaver.

Og så er jeg meget imponeret over den hurtige response der har været på indsendte opgaver og spørgsmål. Dejligt at jeg ikke skulle vente dage med, at kunne komme videre, men ofte i løbet af minutter eller timer.

Jan Amdi Letvad, PFA Pension

Excel VBA

Det har bestemt været pengene værd. Jeg kender flere, som har taget VBA kursus on-site i et par dage eller deromkring , og de har slet ikke fået det samme ud af det som jeg har via denne side. Jeg har allerede udviklet små og større modeller til min arbejdsplads, og modellerne bruges allerede internationalt, det havde jeg ikke kunnet uden dette kursus.

Det er kanon, at man får personlig feedback og det går som regel tilmed hurtigt. Dygtig læremester, som sætter sig ind i mine specifikke problemstillinger - det er et stort plus. Den personlige kontakt er max vigtig.

Jeg vil anbefale dette til andre, der spørger til dette.

Michael Mortensen, DLH

Excel VBA

Den lette tilgang, og de ret hurtige svar retur. På den måde føler man, man kan få "udnyttet" tiden bedst muligt. 

Jeg kan også godt li' emnerne i øvelserne. De har været meget brugbare - så er det bare at få "overført" til ens egen daglig brug :-)

Tina Eriksen, Skandinavisk Service Partner

Excel VBA

Hurtige tilbagemeldinger på spørgsmål og øvelser. God opbygning af kurset

Sune Jeppson, Arbejdernes Landsbank

Excel VBA

Jeg har gennemført kurset Excel VBA. Jeg var skeptisk overfor måden at lære på inden jeg gik i gang, men jeg må sige at min skepsis blev gjort til skamme. Lige fra første lektion følte jeg at jeg virkelig lærte noget.

Thors tilgang til materialet er perfekt. Gennem løbende øvelser får man lejlighed til at afprøve teorien i praksis.

Beder man om lidt hjælp, så kommer den lynhurtig – men det er kun et hint og så kan man selv finde ud af resten – det er perfekt for herved tvinges eleven til at tænke sig om – mon det kan bruges i folkeskolen også :).

Kurset er ALLE pengene værd og kan køres når man har tid og er motiveret. Holder man for lange pauser i undervisningen, så komme Thors pegefinger i form af en mail og så er det bare om at komme i gang igen :)

Jacob Madsen, Mettler-Toledo A/S

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

< >
Se flere referencer

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det lyder umiddelbart trivielt, men kan godt indeholde sjove udfordringer - f.eks. i det tilfælde, at vi ikke ved, hvor mange linjer, der er i et datasæt, men gerne vil markere hele datasættet.

Range objektet er det objekt vi skal have fat i her - det har følgende syntaks:

wks.Range[Celle1, Celle2]

BEMÆRK: wks er et objekt, der peger på en arkfane.

Det fungerer på følgende måde:

wks.Range["A2"].Select(); - markerer celle A2
wks.Range["A2:B7"].Select(); - markerer området A2:B7
wks.Range["A2", "B7"].Select(); - markerer også området A2:B7

Det er jo rimelig simpelt. Men, hvad så hvis man vil markere sidste celle i kolonne B, men man ved ikke hvor stort datasættet er? - det kan man gøre sådan her:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Select();

Og markering af hele kolonne B

wks.Range["B1",
   wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Select();

Hvad så med cellen lige under den sidste celle i B kolonnen:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Offset[1,0].Select();

De tre sidste metoder forudsætter faktisk at der står noget i alle cellerne i kolonne B i datasættet samt at der er mere end én linje i datasættet.

Vil du være sikker på, at det virker også i det tilfælde, hvor der kun er én linje i datasættet starter man nedefra i stedet:

long SidsteR = wks.Rows.Count;
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Select();
wks.Range["B2", wks.Range["B" +SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp]].Select();
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Offset[1, 0].Select();

Er der huller i datasættet må man tage udgangspunkt i en kolonne, hvor man er sikker på, at der ikke er huller og bruge Range[Celle1 , Celle2].Select() til at fange området. Celle1 kan "bare" være toppen af kolonnen med huller og Celle2 skal jo være den sidste celle i kolonnen med huller i. Bruger du Range[Celle].End[Excel.XlDirection.xlUp] på én kolonne uden huller kan du med Offset flytte over så du peger på den sidste celle i kolonnen med huller.

Arbejder du med navngivne celler kan du også skrive. Der kommer en hel lektion omkrig arbejde med navngivne celler senere i kurset.

wks.Range["RabatCelle"].Select();
 // vil markere den/de celler der hedder RabatCelle
 // (forudsætter, at den/de faktisk findes!)

Læg mærke til, at du også kan arbejde med områder, der ikke er på den aktuelle arkfane:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"]
Workbooks["Salg.xlsx"].Worksheets["Ark2"].Range["D10"]

Pas på, hvis du skal arbejde på et område på f.eks. Ark3 skal det se sådan her ud:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10",
  wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"].End[Excel.XlDirection.xlDown]];

Specielle celler

En interessant metode! Du kender måske muligheden for at gå til specielle celler fra menuen Rediger | Gåtil

Den kan også kaldes fra C#- et lille eksempel på det:

Excel.Range rgSidste =
   wks.Range["A1"].SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeLastCell);
long SidsteR = rgSidste.Row;
long SidsteK = rgSidste.Column;

Læg mærke til, at Excel tager alle celler med, der har været brugt siden regnearket blev åbnet - også celler du har slettet igen. Det betyder at du ikke kan være 100% sikker på denne funktion med mindre regnearket lige er blevet gemt/åbnet.

Current region

Du kender sikkert muligheden for at trykke Ctrl + * fra tastaturet for at markere hele det dataområde der er omkring en celle. Det samme kan du fra C#:

wks.Range["D7"].CurrentRegion.Select();

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.