Excel VSTO

Det har naturligvis været rigtig godt, at kunne gennemgå kursus i sit eget tempo, hvilket har betydet meget for mig, da jeg så har kunne få det daglige arbejde til at passe ind.

I modsætning til en traditionel undervisningsform, hvor kurset er berammet til en fast tid og man derfor bliver nødt til, at sætte en tidsgrænse for de praktiske opgaver, har jeg kunne nørde lige så længe jeg vil, og dermed afprøve nogle flere teknikker, end der normalt er tid til.

Ved at køre kurset over flere uger, har jeg også haft tid til, at lade de nye informationer bundfælde og sætte sig bedre fast.

En rigtigt god ting har været, at jeg har kørt hele kurset på min egen (firmaet) maskine, med min egen opsætning. Har alt for ofte været på kurser ude af huset, på andre maskiner og når man så kom tilbage til ens egen pc, var det en anden opsætning, en anden version, eller andet der gjorde, at man ikke lige kunne komme igang med det man havde lært.

Jeg har kunne bruge mine hverdagsopgaver som opgaverne i kurset, hvilket jeg syntes er bedere end de normale "Hello World" opgaver.

Og så er jeg meget imponeret over den hurtige response der har været på indsendte opgaver og spørgsmål. Dejligt at jeg ikke skulle vente dage med, at kunne komme videre, men ofte i løbet af minutter eller timer.

Jan Amdi Letvad, PFA Pension

Access VBA

Min indgangsvinkel til VBA var, at jeg overhovedet ikke har arbejdet "hands on" med kode, siden de første par år af ingeniørstudiet, hvorfor min overordnede målsætning var "blot at komme komme i gang" dvs få en overordnet forståelse for hvordan strukturen i det hele var. Det har jeg fået og mere til.

Der er lagt vægt på øvelse, så man selv skal "bøvle" med koden, uden at få alt for meget forærende. Det er godt. Øvelserne har jeg oplevet, som værende bygget op, så man får en "værktøjskasse" med komponenter, som i et vist omfang kan genindgå i nogle af de efterfølgende øvelser. Også det er fint. Det stimulerer en til at tænke kreativt.

Alt i alt er mine forventninger indfriet.   ..

Lars Aaboe Kristensen, Ribe Amt, Teknik og Miljø

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Access VBA

Rigtig god og hurtig respons fra underviser. Skal ikke vente ret lang tid på at få et svar på en problemstilling og spørger man efter en uddybning til eksempelvis en kode, kommer der hurtigt et svar, så man kan komme videre. Har fornemmelsen hele vejen igennem at underviser er villig at bruge den nødvendige tid på en, så man kan få løst opgaven. Bliver tvunget til at arbejde med opgaven, der er ikke nogen nem genvej, hvilket er rigtig godt.

Brian Lind Olsen, OUH Odense Universitetshospital

Excel VBA

Det har været meget nærværende og personlig fjernundervisning med hurtige svar på spørgsmål og feedback på opgaver. Der har været stor engagement og ejerskab fra underviserens side.

Det faglige niveau har været vekslende mellem "begynder" og "ekspert" opgaver.

Brian Deleuran, Radiometer

Excel VBA

At jeg kan fordybe når jeg har tid og lyst, er super.

Virkelig hurtig respons fra underviseren - næsten døgnet rundt :)

Øvelserne indeholdt hvad jeg skulle bruge, for at komme videre med egne vba-projekter.

At man kunne sammenligne egne løsninger med underviserens var lærerigt.

Henrik Boss, Marel Bornholm

< >
Se flere referencer

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det lyder umiddelbart trivielt, men kan godt indeholde sjove udfordringer - f.eks. i det tilfælde, at vi ikke ved, hvor mange linjer, der er i et datasæt, men gerne vil markere hele datasættet.

Range objektet er det objekt vi skal have fat i her - det har følgende syntaks:

wks.Range[Celle1, Celle2]

BEMÆRK: wks er et objekt, der peger på en arkfane.

Det fungerer på følgende måde:

wks.Range["A2"].Select(); - markerer celle A2
wks.Range["A2:B7"].Select(); - markerer området A2:B7
wks.Range["A2", "B7"].Select(); - markerer også området A2:B7

Det er jo rimelig simpelt. Men, hvad så hvis man vil markere sidste celle i kolonne B, men man ved ikke hvor stort datasættet er? - det kan man gøre sådan her:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Select();

Og markering af hele kolonne B

wks.Range["B1",
   wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Select();

Hvad så med cellen lige under den sidste celle i B kolonnen:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Offset[1,0].Select();

De tre sidste metoder forudsætter faktisk at der står noget i alle cellerne i kolonne B i datasættet samt at der er mere end én linje i datasættet.

Vil du være sikker på, at det virker også i det tilfælde, hvor der kun er én linje i datasættet starter man nedefra i stedet:

long SidsteR = wks.Rows.Count;
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Select();
wks.Range["B2", wks.Range["B" +SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp]].Select();
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Offset[1, 0].Select();

Er der huller i datasættet må man tage udgangspunkt i en kolonne, hvor man er sikker på, at der ikke er huller og bruge Range[Celle1 , Celle2].Select() til at fange området. Celle1 kan "bare" være toppen af kolonnen med huller og Celle2 skal jo være den sidste celle i kolonnen med huller i. Bruger du Range[Celle].End[Excel.XlDirection.xlUp] på én kolonne uden huller kan du med Offset flytte over så du peger på den sidste celle i kolonnen med huller.

Arbejder du med navngivne celler kan du også skrive. Der kommer en hel lektion omkrig arbejde med navngivne celler senere i kurset.

wks.Range["RabatCelle"].Select();
 // vil markere den/de celler der hedder RabatCelle
 // (forudsætter, at den/de faktisk findes!)

Læg mærke til, at du også kan arbejde med områder, der ikke er på den aktuelle arkfane:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"]
Workbooks["Salg.xlsx"].Worksheets["Ark2"].Range["D10"]

Pas på, hvis du skal arbejde på et område på f.eks. Ark3 skal det se sådan her ud:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10",
  wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"].End[Excel.XlDirection.xlDown]];

Specielle celler

En interessant metode! Du kender måske muligheden for at gå til specielle celler fra menuen Rediger | Gåtil

Den kan også kaldes fra C#- et lille eksempel på det:

Excel.Range rgSidste =
   wks.Range["A1"].SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeLastCell);
long SidsteR = rgSidste.Row;
long SidsteK = rgSidste.Column;

Læg mærke til, at Excel tager alle celler med, der har været brugt siden regnearket blev åbnet - også celler du har slettet igen. Det betyder at du ikke kan være 100% sikker på denne funktion med mindre regnearket lige er blevet gemt/åbnet.

Current region

Du kender sikkert muligheden for at trykke Ctrl + * fra tastaturet for at markere hele det dataområde der er omkring en celle. Det samme kan du fra C#:

wks.Range["D7"].CurrentRegion.Select();

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.