Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Arbejde med arkfaner

Det kan være ganske nyttigt, at oprette arkfaner og flytte informationer mellem arkfanerne. I arbejdet med arkfaner har er der to nyttige objekter ActiveSheet og Worksheets.

Worksheets

Er en objektsamling af alle arkfaner med mange interessante anvendelser. Lad os se et par eksempler

wkb.Worksheets["Ark2"].Activate

vil aktivere Ark2.

foreach (Excel.Worksheet wks in Globals.ThisWorkbook.Worksheets)
 MessageBox.Show(wks.Name);

vil løbe alle arkfaner igennem og vise deres navn i en messagebox.

Globals.ThisWorkbook.Worksheets.Add(
 After: Globals.ThisWorkbook.Worksheets["Sheet1"]).Name = "Nyt ark";

Vil oprette en ny arkfane med navnet "Nyt arknavn" efter "Ark2". Bemærk den nye metode til at overføre informationer til Add metoden. Add metoden forventer 4 parametre: Add(Before, After, Count, Type). I stedet for at overføre alle 4 parametre i den rækkefølge de forventes kan man nøjes med at overføre de parametre man faktisk vil overføre og ved at bruge notationen med := kan man overføre dem i den rækkefølge man ønsker.

En anden nyttig konstruktion er

Globals.ThisWorkbook.Worksheets.Add(
 After: Globals.ThisWorkbook.Worksheets[
 Globals.ThisWorkbook.Worksheets.Count]).Name = "Nyt ark";

der vil oprette en arkfane med navnet "Nyt arknavn" i efter de arkfaner der er i forvejen.

Der er naturligvis en række andre interessante metoder og egenskaber til Worksheets objektsamlingen - de kan alle ses hvis man skriver Worksheets. i VBA editoren. En sidst der skal nævnes her er delete metoden.

Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayAlerts = false;
Globals.ThisWorkbook.Worksheets["Nyt ark"].Delete();
Globals.ThisWorkbook.Application.DisplayAlerts = true;

der vil slette Ark 3 uden varsel - uden Application.DisplayAlerts = False vil Excel komme ud med en advarsel inden arket slettes.

Activesheet

Activesheet har stort set de samme metoder og egenskaber som Worksheets. Activesheet peger bare kun på ét ark, nemlig det aktive. Dvs. man kan skrive Activesheet.Name, Activesheet.Delete etc.

 

Variable

Erfaringen viser, at det kan være en godt idé at bruge variable når man arbejder med arkfaner - det kunne se sådan her ud:

Excel.Worksheet wks = 
 (Excel.Worksheet)Globals.ThisWorkbook.ActiveSheet;

 

Findes arkfanen?

Et eksempel på nyttig kode, der kan afgøre om en arkfane findes:

private bool FindesArkfanen(string navn)
{ 
 bool resultat = false;
 foreach (Excel.Worksheet wks in Globals.ThisWorkbook.Worksheets)
   if (wks.Name.ToLower() == navn.ToLower())
    resultat = true;
 return resultat;
}

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.