Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

foreach (Excel.Range c in wks.Range["A1", 
wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells) { ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje }

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToRight]].Select();

En anden mulighed er denne:

this.Range["A1"].Select();
do
{
 this.Application.ActiveCell.Font.Bold = false;
 this.Application.ActiveCell.Offset[1, 0].Select();
} while 
(!string.IsNullOrEmpty(this.Application.ActiveCell.Text));

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet. Jeg bruger aldrig denne konstruktion - det er efter min mening rigtig dårlig stil at flytte rundt på brugerens markør.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 c.Offset[0,1].Value2 = "OK";
}

Det indre i løkken "c.Offset[0,1].Value2 = "OK";" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range["C2", Range["C2"].End[xlDown]].Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 > 10)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 < 10 && c.Offset[0,-2].Value2 > 12213)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

long lrow = wks.Range["A" + 
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
for (long i = lrow; i>0; i--)
 if (wks.Range["F" + i.ToString()].Text == "PC")
  wks.Range["A" + i.ToString()].EntireRow.Delete();

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Excel.Range FundetCelle = wks.Range["F:F"].Find(What: "PC");
while (FundetCelle != null)
{
 FundetCelle.EntireRow.Delete();
 FundetCelle = wks.Range["F:F"].FindNext();
}

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

long lrow = wks.Range["A" +
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
wks.Range["A1"].AutoFilter(Field: 6, Criteria1: "PC");
wks.Range["A2", "A"+ lrow.ToString()].
  SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete();
wks.ShowAllData();

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

for (int i = wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlToRight].Column; i > 0; i--)
 if (wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].End[Excel.XlDirection.xlDown].Row == wks.Rows.Count)
  wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].EntireColumn.Delete();

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.