Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Ribbon kontroller

Lad os benytte lejligheden til at kigge lidt på de muligheder man har for at placere kontroller oppe i båndet.

Mulighederne er følgende:

Kontroller i ribbon

NAVNGIV DINE KONTROLLER!

Før vi går i gang skal jeg lige understrege, at du skal huske - ALTID - at navngive dine kontroller. Og gør det med det samme når du placerer dem i båndet, så du ikke glemmer det. DET ER VIGTIGT.

 Lad os tage dem fra en kant af:

Box

Bruges til at samle andre kontroller i en gruppe. Du kan placere alle kontroller undtagen Separator,  Group, eller Tab. Boksen kan være enten vandret eller lodret, hvilket du kan styre under egenskaber.

Box kontrol egenskaber

Ved at placere dine kontroller i en boks kan du fra koden gøre noget ved alle kontrollerne på én gang fra din kode - f.eks. vise eller skjule.

Button

Ja, den har du sikkert allerede brugt en del - det er "bare" en knap man kan knytte kode til.

ButtonGroup

En gruppe, der kan indeholde en eller flere Buttons, Toggle buttons, Menus, Split buttons og galleries. Man kan placere en ButtonBroup til en Group eller Menu.

Ved at placere dine knapper mm. i en gruppe kan du fra din kode gøre "ting" ved hele gruppen på én gang - f.eks. vise eller skjule.

CheckBox

Jeg gætter på, at du godt ved, hvad en CheckBox er for en størrelse - det hedder vist et Afkrydsningsfelt på dansk.

ComboBox

En ComboBox ser sådan her ud:

ComboBox

Den minder meget om en DropDown kontrol, men brugeren kan også skrive i boksen.

Du kan fylde indholder i via Items i egenskabs vinduet:

Items i combobox

DropDown

Den kender du nok også - åbner for at brugeren kan vælge fra en liste.

Listen kan skrives via Items egenskaben som ovenfor.

EditBox

Som navnet antyder en boks, hvor brugeren kan skrive tekst.

Gallery

En menu, der præsentere en liste eller tabel over ting brugeren kan vælge imellem. Man kan styre, hvor mange rækker og kolonner elementerne eller knapperne skal vises i. Det kan se sådan her ud (før og efter klik)

Gallery 1  Gallery 2

Knapperne i galleriet oprettes via galleriets egenskaber:

Knapper i galleri 

Group

Bruges til at placere kontroller i grupper i den enkelte fane (tab). Er nødvendig for at du kan placere noget i på fanen. 

Label

En mulighed for at skrive tekst i båndet.

Menu

Minder meget om galleriet. Det er en dropdown liste, der kan indeholde en eller flere af følgende kontroller:

 • Button
 • Check box
 • Gallery
 • Menu
 • Split button
 • Toggle button
 • Separator

For at tilføje en kontrol til en menu klikker man på den lille knap for at åbne kontrol området. Derefter kan man trække kontroller ind i menuen:

Menu kontroller

Separator

En streg der kan anvendes til at adskille kontroller. Bruges den i en gruppe vil den være lodret og i en menu vil den være vandret.

SplitButton

Minder meget om menuen og kan indeholde følgende kontroller

 • Button
 • Check box
 • Gallery
 • Menu
 • Split button
 • Toggle button
 • Separator

Man tilføjer kontroller på samme måde som menuen, men man kan kun opdatere en SplitButton før den indlæses i Excel.

Tab

Ja, den kender du forhåbentlig allerede.

ToggleButton

Ja, det er sådan en tænd-sluk knap - lidt som en check boks.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.