Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det lyder umiddelbart trivielt, men kan godt indeholde sjove udfordringer - f.eks. i det tilfælde, at vi ikke ved, hvor mange linjer, der er i et datasæt, men gerne vil markere hele datasættet.

Range objektet er det objekt vi skal have fat i her - det har følgende syntaks:

wks.Range[Celle1, Celle2]

BEMÆRK: wks er et objekt, der peger på en arkfane.

Det fungerer på følgende måde:

wks.Range["A2"].Select(); - markerer celle A2
wks.Range["A2:B7"].Select(); - markerer området A2:B7
wks.Range["A2", "B7"].Select(); - markerer også området A2:B7

Det er jo rimelig simpelt. Men, hvad så hvis man vil markere sidste celle i kolonne B, men man ved ikke hvor stort datasættet er? - det kan man gøre sådan her:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Select();

Og markering af hele kolonne B

wks.Range["B1",
   wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Select();

Hvad så med cellen lige under den sidste celle i B kolonnen:

wks.Range["B1"].End[Excel.XlDirection.xlDown].Offset[1,0].Select();

De tre sidste metoder forudsætter faktisk at der står noget i alle cellerne i kolonne B i datasættet samt at der er mere end én linje i datasættet.

Vil du være sikker på, at det virker også i det tilfælde, hvor der kun er én linje i datasættet starter man nedefra i stedet:

long SidsteR = wks.Rows.Count;
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Select();
wks.Range["B2", wks.Range["B" +SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp]].Select();
wks.Range["B" + SidsteR.ToString()].
     End[Excel.XlDirection.xlUp].Offset[1, 0].Select();

Er der huller i datasættet må man tage udgangspunkt i en kolonne, hvor man er sikker på, at der ikke er huller og bruge Range[Celle1 , Celle2].Select() til at fange området. Celle1 kan "bare" være toppen af kolonnen med huller og Celle2 skal jo være den sidste celle i kolonnen med huller i. Bruger du Range[Celle].End[Excel.XlDirection.xlUp] på én kolonne uden huller kan du med Offset flytte over så du peger på den sidste celle i kolonnen med huller.

Arbejder du med navngivne celler kan du også skrive. Der kommer en hel lektion omkrig arbejde med navngivne celler senere i kurset.

wks.Range["RabatCelle"].Select();
 // vil markere den/de celler der hedder RabatCelle
 // (forudsætter, at den/de faktisk findes!)

Læg mærke til, at du også kan arbejde med områder, der ikke er på den aktuelle arkfane:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"]
Workbooks["Salg.xlsx"].Worksheets["Ark2"].Range["D10"]

Pas på, hvis du skal arbejde på et område på f.eks. Ark3 skal det se sådan her ud:

wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10",
  wkb.Worksheets["Ark3"].Range["D10"].End[Excel.XlDirection.xlDown]];

Specielle celler

En interessant metode! Du kender måske muligheden for at gå til specielle celler fra menuen Rediger | Gåtil

Den kan også kaldes fra C#- et lille eksempel på det:

Excel.Range rgSidste =
   wks.Range["A1"].SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeLastCell);
long SidsteR = rgSidste.Row;
long SidsteK = rgSidste.Column;

Læg mærke til, at Excel tager alle celler med, der har været brugt siden regnearket blev åbnet - også celler du har slettet igen. Det betyder at du ikke kan være 100% sikker på denne funktion med mindre regnearket lige er blevet gemt/åbnet.

Current region

Du kender sikkert muligheden for at trykke Ctrl + * fra tastaturet for at markere hele det dataområde der er omkring en celle. Det samme kan du fra C#:

wks.Range["D7"].CurrentRegion.Select();

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.