Excel VSTO

Det har naturligvis været rigtig godt, at kunne gennemgå kursus i sit eget tempo, hvilket har betydet meget for mig, da jeg så har kunne få det daglige arbejde til at passe ind.

I modsætning til en traditionel undervisningsform, hvor kurset er berammet til en fast tid og man derfor bliver nødt til, at sætte en tidsgrænse for de praktiske opgaver, har jeg kunne nørde lige så længe jeg vil, og dermed afprøve nogle flere teknikker, end der normalt er tid til.

Ved at køre kurset over flere uger, har jeg også haft tid til, at lade de nye informationer bundfælde og sætte sig bedre fast.

En rigtigt god ting har været, at jeg har kørt hele kurset på min egen (firmaet) maskine, med min egen opsætning. Har alt for ofte været på kurser ude af huset, på andre maskiner og når man så kom tilbage til ens egen pc, var det en anden opsætning, en anden version, eller andet der gjorde, at man ikke lige kunne komme igang med det man havde lært.

Jeg har kunne bruge mine hverdagsopgaver som opgaverne i kurset, hvilket jeg syntes er bedere end de normale "Hello World" opgaver.

Og så er jeg meget imponeret over den hurtige response der har været på indsendte opgaver og spørgsmål. Dejligt at jeg ikke skulle vente dage med, at kunne komme videre, men ofte i løbet af minutter eller timer.

Jan Amdi Letvad, PFA Pension

Excel VBA

Hurtige tilbagemeldinger på spørgsmål og øvelser. God opbygning af kurset

Sune Jeppson, Arbejdernes Landsbank

Excel VBA

Hurtig response på opgaver.

Udfordrende opgaver.

Flemming Pedersen, Semco Maritime

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Access VBA

Min indgangsvinkel til VBA var, at jeg overhovedet ikke har arbejdet "hands on" med kode, siden de første par år af ingeniørstudiet, hvorfor min overordnede målsætning var "blot at komme komme i gang" dvs få en overordnet forståelse for hvordan strukturen i det hele var. Det har jeg fået og mere til.

Der er lagt vægt på øvelse, så man selv skal "bøvle" med koden, uden at få alt for meget forærende. Det er godt. Øvelserne har jeg oplevet, som værende bygget op, så man får en "værktøjskasse" med komponenter, som i et vist omfang kan genindgå i nogle af de efterfølgende øvelser. Også det er fint. Det stimulerer en til at tænke kreativt.

Alt i alt er mine forventninger indfriet.   ..

Lars Aaboe Kristensen, Ribe Amt, Teknik og Miljø

Excel VBA

Tak for et rigtigt godt og lærerigt kursus.

En af de store fordele ved kurset er, at man kan tage det i det tempo man ønsker og der er ikke noget tidspres.

Opgaverne er gode og udfordrene. Man kan selv, indenfor rammerne, bestemme hvor meget man vil gøre ud af det.

Beskrivelserne til opgaverne er lavet på en sådan måde, at der er også overladt lidt til ens egen fantasi, som jeg synes er en meget god ting.

Kurset har et rigtigt godt niveau, og materialet er godt lavet.

Underviseren ??? Ja, jeg ved ikke hvornår han sover.

Der går ikke lang tid efter man har sendt en opgave, til den er rettet, og altid med en god og konstruktiv kommentar. Også man får underviserens løsningsforslag.

Der er altid hurtig og god hjælp at hente, hvis man er gået i stå. Man får ikke bare løsningen, men et hint, så man kan komme videre.

Jeg vil varmt anbefale det til andre, og gør det !

Endnu engang tak for et godt kursus.

Med venlig hilsen

Peter Juul Jacobsen

Peter Juul Jacobsen, Mærsk Olie & Gas A/S

< >
Se flere referencer

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

foreach (Excel.Range c in wks.Range["A1", 
wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells) { ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje }

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToRight]].Select();

En anden mulighed er denne:

this.Range["A1"].Select();
do
{
 this.Application.ActiveCell.Font.Bold = false;
 this.Application.ActiveCell.Offset[1, 0].Select();
} while 
(!string.IsNullOrEmpty(this.Application.ActiveCell.Text));

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet. Jeg bruger aldrig denne konstruktion - det er efter min mening rigtig dårlig stil at flytte rundt på brugerens markør.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 c.Offset[0,1].Value2 = "OK";
}

Det indre i løkken "c.Offset[0,1].Value2 = "OK";" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range["C2", Range["C2"].End[xlDown]].Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 > 10)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 < 10 && c.Offset[0,-2].Value2 > 12213)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

long lrow = wks.Range["A" + 
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
for (long i = lrow; i>0; i--)
 if (wks.Range["F" + i.ToString()].Text == "PC")
  wks.Range["A" + i.ToString()].EntireRow.Delete();

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Excel.Range FundetCelle = wks.Range["F:F"].Find(What: "PC");
while (FundetCelle != null)
{
 FundetCelle.EntireRow.Delete();
 FundetCelle = wks.Range["F:F"].FindNext();
}

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

long lrow = wks.Range["A" +
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
wks.Range["A1"].AutoFilter(Field: 6, Criteria1: "PC");
wks.Range["A2", "A"+ lrow.ToString()].
  SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete();
wks.ShowAllData();

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

for (int i = wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlToRight].Column; i > 0; i--)
 if (wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].End[Excel.XlDirection.xlDown].Row == wks.Rows.Count)
  wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].EntireColumn.Delete();

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.