Excel VSTO

Det har naturligvis været rigtig godt, at kunne gennemgå kursus i sit eget tempo, hvilket har betydet meget for mig, da jeg så har kunne få det daglige arbejde til at passe ind.

I modsætning til en traditionel undervisningsform, hvor kurset er berammet til en fast tid og man derfor bliver nødt til, at sætte en tidsgrænse for de praktiske opgaver, har jeg kunne nørde lige så længe jeg vil, og dermed afprøve nogle flere teknikker, end der normalt er tid til.

Ved at køre kurset over flere uger, har jeg også haft tid til, at lade de nye informationer bundfælde og sætte sig bedre fast.

En rigtigt god ting har været, at jeg har kørt hele kurset på min egen (firmaet) maskine, med min egen opsætning. Har alt for ofte været på kurser ude af huset, på andre maskiner og når man så kom tilbage til ens egen pc, var det en anden opsætning, en anden version, eller andet der gjorde, at man ikke lige kunne komme igang med det man havde lært.

Jeg har kunne bruge mine hverdagsopgaver som opgaverne i kurset, hvilket jeg syntes er bedere end de normale "Hello World" opgaver.

Og så er jeg meget imponeret over den hurtige response der har været på indsendte opgaver og spørgsmål. Dejligt at jeg ikke skulle vente dage med, at kunne komme videre, men ofte i løbet af minutter eller timer.

Jan Amdi Letvad, PFA Pension

Excel VBA

Det har været rart at man selv kan bestemme tempoet og hvornår man laver opgaverne. Man kan også få hjælp til at få løst opgaverne anderledes, samt få hjælp til andre opgaver. Jeg synes også det har været sjovt at man ikke får det hele serveret, men skal søge lidt information selv.

Laila Jensen, Statens Serum Institut

Excel VBA

Super form for kursus, har været perfekt at jeg kunne koncentrere mig om kurset når jeg havde tid.

Hurtig tilbagemelding på øvelser og altid hurtigt svar tilbage når man havde brug for hjælp.

Lækkert at man får dine løsningsforslag så man kan få ideer til at skrive scriptet på en anden måde.

Henrik Madsen, Alfa Laval Kolding A/S

Excel VBA

Hurtig response på opgaver.

Udfordrende opgaver.

Flemming Pedersen, Semco Maritime

Excel VBA

Det har været super, at kontakten til underviseren har været tilstede under hele kurset. Fornemmelsen af, at han bare sad og ventede på, jeg sendte den næste opgave, var betryggende. Opgaverne kom også hver gang hurtigt retur.

Alle min forventninger blev mere end indfriet, og jeg kan varmt anbefale et kursus fra IT-Fjernundervisning.

Arne Mathiesen, privat

Excel VBA

Det har været meget nærværende og personlig fjernundervisning med hurtige svar på spørgsmål og feedback på opgaver. Der har været stor engagement og ejerskab fra underviserens side.

Det faglige niveau har været vekslende mellem "begynder" og "ekspert" opgaver.

Brian Deleuran, Radiometer

< >
Se flere referencer

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

foreach (Excel.Range c in wks.Range["A1", 
wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells) { ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje }

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToRight]].Select();

En anden mulighed er denne:

this.Range["A1"].Select();
do
{
 this.Application.ActiveCell.Font.Bold = false;
 this.Application.ActiveCell.Offset[1, 0].Select();
} while 
(!string.IsNullOrEmpty(this.Application.ActiveCell.Text));

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet. Jeg bruger aldrig denne konstruktion - det er efter min mening rigtig dårlig stil at flytte rundt på brugerens markør.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 c.Offset[0,1].Value2 = "OK";
}

Det indre i løkken "c.Offset[0,1].Value2 = "OK";" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range["C2", Range["C2"].End[xlDown]].Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
  wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 > 10)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

foreach (Excel.Range c in wks.Range["C2", 
    wks.Range["C2"].End[Excel.XlDirection.xlDown]].Cells)
if (c.Value2 < 10 && c.Offset[0,-2].Value2 > 12213)
{
 wks.Range[c, c.End[Excel.XlDirection.xlToLeft]].Font.Bold = true;
}

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

long lrow = wks.Range["A" + 
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
for (long i = lrow; i>0; i--)
 if (wks.Range["F" + i.ToString()].Text == "PC")
  wks.Range["A" + i.ToString()].EntireRow.Delete();

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Excel.Range FundetCelle = wks.Range["F:F"].Find(What: "PC");
while (FundetCelle != null)
{
 FundetCelle.EntireRow.Delete();
 FundetCelle = wks.Range["F:F"].FindNext();
}

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

long lrow = wks.Range["A" +
  wks.Rows.Count.ToString()].End[Excel.XlDirection.xlUp].Row;
wks.Range["A1"].AutoFilter(Field: 6, Criteria1: "PC");
wks.Range["A2", "A"+ lrow.ToString()].
  SpecialCells(Excel.XlCellType.xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete();
wks.ShowAllData();

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

for (int i = wks.Range["A1"].End[Excel.XlDirection.xlToRight].Column; i > 0; i--)
 if (wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].End[Excel.XlDirection.xlDown].Row == wks.Rows.Count)
  wks.Range["A1"].Offset[0, i - 1].EntireColumn.Delete();

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.