Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Tabeller

Vi skal:

 • Indsætte tabel
 • Rette tabel egenskaber
 • Sortere tabelindhold
 • Redigere tabeller
 • Bruge standard format
 • Import og export af tabelindhold
 • Lave sidelayout med tabeller

Indsæt tabel

Når vi til indsætte en ny tabel bruger vi simpelt hen tabel knappen i toppen af vinduet

Den giver en dialog, hvor vi kan vælge hvor stor en tabel vi vil have


Tabel egenskaber

Når vi har indsat en tabel og markerer hele tabellen skifter properties vinduet i bunden af skærmen:

Her kan vi, som vi plejer, sætte forskellige egenskaber for tabellen.

 • Rows, Cols, W skulle være til at forstå - det er antallet af rækker og kolonner, bredden af hele tabellen. Læg mærke til at man kan angive bredde i både % og pixels.
 • CellPad er den indre celle margen og
 • CellSpace er luften mellem cellerne.
 • Align angiver, hvordan tabellen skal placeres på siden og endelig man man med
 • Border angive hvor tyk rammen rundt om tabellen skal være
 • De to første knapper i nedreste sektion (lodret) bruges til at nulstille kolonne bredde og rækkehøjde
 • De to næste (igen lodret) konverterer fra % til pixels
 • Og de to sidste konverterer fra pixels til %

Celle egenskaber

Når vi arbejder inde i tabellen ser den øverste del af egenskabs panelet ud som det plejer, hvor man kan vælge fonte mm. Men den nederste del giver mulighed for at ændre indstillingerne på den enkelte celle.

 • Lige under Cell er der to knapper, der kan bruges til at opdele én celle i flere eller samle flere celler til én
 • Horz og Vert bruges til at angive hvordan teksten inde i cellen skal placeres
 • W og H bruges til at angive højde og bredde på cellen. Her kan kan også bruge både % og pixels.
 • No Wrap angiver, at indholdet i cellen ikke må ombrydes.
 • Header angiver at cellen er en overskriftscelle. En overskriftscelle har html tagget <th> i stedet for <td>, hvilket betyder at de layoutmæssigt kan adskilles fra de "almindelige" celler.
 • Bg angiver baggrundsfarven for cellen

Sortering af tabelindhod

I Commands menuen finder man muligheden for at få sorteret indholdet i en tabel:

Det er smart!


Import og export af tabel indhold

Ofte har man indhold fra eksterne medier, som man gerne vil have ind på sit web-site. Det kan man gøre via File | Import | Tabular data

Samme sted kan man også eksportere indholdet af en tabel til en fil.

Endnu en rigtig smart funktion.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.