Access VBA

Min indgangsvinkel til VBA var, at jeg overhovedet ikke har arbejdet "hands on" med kode, siden de første par år af ingeniørstudiet, hvorfor min overordnede målsætning var "blot at komme komme i gang" dvs få en overordnet forståelse for hvordan strukturen i det hele var. Det har jeg fået og mere til.

Der er lagt vægt på øvelse, så man selv skal "bøvle" med koden, uden at få alt for meget forærende. Det er godt. Øvelserne har jeg oplevet, som værende bygget op, så man får en "værktøjskasse" med komponenter, som i et vist omfang kan genindgå i nogle af de efterfølgende øvelser. Også det er fint. Det stimulerer en til at tænke kreativt.

Alt i alt er mine forventninger indfriet.   ..

Lars Aaboe Kristensen, Ribe Amt, Teknik og Miljø

Access VBA

Rigtig god og hurtig respons fra underviser. Skal ikke vente ret lang tid på at få et svar på en problemstilling og spørger man efter en uddybning til eksempelvis en kode, kommer der hurtigt et svar, så man kan komme videre. Har fornemmelsen hele vejen igennem at underviser er villig at bruge den nødvendige tid på en, så man kan få løst opgaven. Bliver tvunget til at arbejde med opgaven, der er ikke nogen nem genvej, hvilket er rigtig godt.

Brian Lind Olsen, OUH Odense Universitetshospital

Excel VBA

Det har været super, at kontakten til underviseren har været tilstede under hele kurset. Fornemmelsen af, at han bare sad og ventede på, jeg sendte den næste opgave, var betryggende. Opgaverne kom også hver gang hurtigt retur.

Alle min forventninger blev mere end indfriet, og jeg kan varmt anbefale et kursus fra IT-Fjernundervisning.

Arne Mathiesen, privat

Excel VBA

Kurset er godt, fordi det tvinger kursisten til at arbejde selvstændigt. Det er lidt lig forelæsning, hvor det er fuldstændigt op til een selv at arbejde med stoffet.
Thor Østergaards pædagogik er baseret på "hjælp til selvhjælp", og alt er holdt i en let og uhøjtidelig tone.

Fjernundervisning har yderligere den fordel at man kan sidde hjemme og koncentrere sig om emnet, uden at blive forstyrret af andre (ofte mindre motiverede) kursister.

Flemming Degn, Privat

Excel VBA

Meget hurtigt og kompetent feedback...

Sparring på den opgave, som jeg sidder og arbejder med.

Veltilrettelagte øvelser

Claus Witfelt, Flyvevåbnets Officersskole

Word VBA

Nemt at komme igang.
Hurtige og gode svar på øvelser og spørgsmål.

Sune Jeppson, Arbejdernes Landsbank

Word VBA

Super hurtig tilbagemelding på løste opgaver. Det passer mig fint at kunne følge kurset i mit eget tempo.

Og igen igen

Ikke utænkeligt at jeg "springer" på et af de andre kurser

Stig Ulriksen, HTH

< >
Se flere referencer

Recordset

Først et lille eksempel på, hvordan man åbner en tabel:

Public Sub AabningAfRecordSet() 
  Dim db As Database
  Dim rs As Recordset
  Dim intAntal As Integer
  
  Set db = CurrentDb()
  Set rs = db.OpenRecordset("Kunder")
  intAntal = rs.RecordCount
  MsgBox "Der er " & intAntal & " poster i kundetabellen"
  rs.Close
Set rs = Nothing End Sub

Koden skal indtastes i et modul.

Forskellige typer af recordset

Der er 5 forskellige typer af recordset:

 1. Table
 2. Dynaset
 3. Snapshot
 4. Forward-only
 5. Dynamic

Table

Er standard recordset typen - den man får, hvis man ikke specificerer noget når man åbner recordsettet:

Set rs = db.OprenRecordset("Kunder")

Når man bruger denne type recordset er informationerne i tabellen opdaterbare.

 

Dynaset

Et dynaset recordset kan være baseret på enten en lokal eller en tilknyttet tabel. Der er to vigtige egenskaber ved et Dynaset recordset:

 • Du kan redigere i indholdet i et dynaset og ændringerne vil slå igennem i de underliggende tabeller
 • Når et dynaset er åbent vil Access sørge for at opdatere indholdet i dynasettet i henhold til ændringer andre personer har lavet på de underliggende tabeller.
Set rs = db.OpenRecordset("Kunder", dbOpenDynaset)

Du skal bruge dynaset hvis

 • du har brug for at opdatere posterne i recordset objektet
 • du vil se ændringer som andre laver på posterne
 • recordset objektet er meget stort
 • recordset objektet indeholder OLE objekter som billeder, Word dokumenter eller lign.

 

Snapshot

Et snapshot recordset er ikke opdaterbart og afspejler ikke ændringer, som andre brugere har lavet på posterne. Du skal bruge snapshot typen, hvis du ikke ønsker at opdatere dine data og hvis der ikke er mere end omkring 500 poster i tabellen.

 

Forward-only

Forward-only minder meget om snapshot - men i modsætning til snapshots kan man kun gennemløbe posterne i én retning. Det gør det til en hurtig metode til at gennemløbe et dataset.

 

Dynamic

Er egentlig ikke en del af JET men i stedet en del af ODBCDirect. De bruges til at skabe forbindelse med externe ODBC databaser - vi vil ikke behandle dem nærmere her.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.