Excel VBA

Det har været meget nærværende og personlig fjernundervisning med hurtige svar på spørgsmål og feedback på opgaver. Der har været stor engagement og ejerskab fra underviserens side.

Det faglige niveau har været vekslende mellem "begynder" og "ekspert" opgaver.

Brian Deleuran, Radiometer

Excel VBA

Det har været godt at selv kunne bestemme farten, samt bruge al den tid man nu selv synes for at lave opgaverne.

Det har været et hårdt kursus, men jeg har virkelig lært meget og er mere rustet til at lave nye makroer, hvor jeg så selv kan gå i i VBA og lave rettelser, fordi jeg kan forstå programmet.

Margit Gravgaard Larsen, Novo Nordisk A/S

Excel VBA

Det har været rart at man selv kan bestemme tempoet og hvornår man laver opgaverne. Man kan også få hjælp til at få løst opgaverne anderledes, samt få hjælp til andre opgaver. Jeg synes også det har været sjovt at man ikke får det hele serveret, men skal søge lidt information selv.

Laila Jensen, Statens Serum Institut

Excel VBA

Det har været super, at kontakten til underviseren har været tilstede under hele kurset. Fornemmelsen af, at han bare sad og ventede på, jeg sendte den næste opgave, var betryggende. Opgaverne kom også hver gang hurtigt retur.

Alle min forventninger blev mere end indfriet, og jeg kan varmt anbefale et kursus fra IT-Fjernundervisning.

Arne Mathiesen, privat

Excel VBA

Det har bestemt været pengene værd. Jeg kender flere, som har taget VBA kursus on-site i et par dage eller deromkring , og de har slet ikke fået det samme ud af det som jeg har via denne side. Jeg har allerede udviklet små og større modeller til min arbejdsplads, og modellerne bruges allerede internationalt, det havde jeg ikke kunnet uden dette kursus.

Det er kanon, at man får personlig feedback og det går som regel tilmed hurtigt. Dygtig læremester, som sætter sig ind i mine specifikke problemstillinger - det er et stort plus. Den personlige kontakt er max vigtig.

Jeg vil anbefale dette til andre, der spørger til dette.

Michael Mortensen, DLH

< >
Se flere referencer

Markering af område

Nu skal vi rigtig i gang med programmeringen! Første udfordring er at markere et område. Det lyder umiddelbart trivielt, men kan godt indeholde sjove udfordringer - f.eks. i det tilfælde, at vi ikke ved, hvor mange linjer, der er i et datasæt, men gerne vil markere hele datasættet.

Range objektet er det objekt vi skal have fat i her - det har følgende syntaks:

Range(Celle1, Celle2)

Det fungerer på følgende måde:

Range("A2").Select - markerer celle A2
Range("A2:B7").Select - markerer området A2:B7
Range("A2", "B7").Select - markerer også området A2:B7

Det er jo rimelig simpelt. Men, hvad så hvis man vil markere sidste celle i kolonne B, men man ved ikke hvor stort datasættet er? - det kan man gøre sådan her:

Range("B1").End(xlDown).Select

Og markering af hele kolonne B

Range("B1", Range("B1").End(xlDown)).Select

Hvad så med cellen lige under den sidste celle i B kolonnen:

Range("B1").End(xlDown).Offset(1,0).Select

De tre sidste metoder forudsætter faktisk at der står noget i alle cellerne i kolonne B i datasættet samt at der er mere end én linje i datasættet.

Vil du være sikker på, at det virker også i det tilfælde, hvor der kun er én linje i datasættet starter man nedefra i stedet:

Dim sidsteR As Long
sidsteR = ActiveSheet.Rows.Count
Range("B" & sidsteR).End(xlUp).Select 
Range(Range("B2"), Range("B" & sidsteR).End(xlUp)).Select 
Range("B" & sidsteR).End(xlUp).Offset(1, 0).Select

Er der huller i datasættet må man tage udgangspunkt i en kolonne, hvor man er sikker på, at der ikke er huller og bruge Range(Celle1 , Celle2).Select til at fange området. Celle1 kan "bare" være toppen af kolonnen med huller og Celle2 skal jo være den sidste celle i kolonnen med huller i. Bruger du Range(Celle).End(xlDown) på én kolonne uden huller kan du med Offset flytte over så du peger på den sidste celle i kolonnen med huller.

Arbejder du med navngivne celler kan du også skrive

Range("RabatCelle").Select  ' vil markere den/de celler der hedder RabatCelle
                (forudsætter, at den/de faktisk findes!)

Læg mærke til, at du også kan arbejde med områder, der ikke er på den aktuelle arkfane:

Worksheets("Ark3").Range("D10")
Workbooks("Salg.xls").Worksheets("Ark2").Range("D10")

Pas på, hvis du skal arbejde på et område på f.eks. Ark3 skal det se sådan her ud:

Worksheets("Ark3").Range("D10", Worksheets("Ark3").Range("D10").End(xlDown))

Eller smartere

With Worksheets("Ark3")
 .Range("D10", .Range("D10").End(xlDown))
End With

 


 

Specielle celler

En interessant metode! Du kender måske muligheden for at gå til specielle celler fra menuen Rediger | Gåtil

Den kan også kaldes inde fra VBA - et lille eksempel på det:

Dim rgSidste As Range
Dim lSidsteRække, lSidsteKolonne As Long
Set rgLast = Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)
lSidsteRække = rgSidste.Row
lSidsteKolonne = rgSidste.Column

Læg mærke til, at Excel tager alle celler med, der har været brugt siden regnearket blev åbnet - også celler du har slettet igen. Det betyder at du ikke kan være 100% sikker på denne funktion med mindre regnearket lige er blevet gemt/åbnet.

Et lille eksempel der virker under alle omstændigheder...

Dim lSidsteRække, lSidsteKolonne As Long
Range("A1").Select
On Error Resume Next
lSidsteRække = Cells.Find("*", Range("A1"), xlFormulas, , xlByRows, xlPrevious).Row
lSidsteKolonne = Cells.Find("*", Range("A1"), xlFormulas, , xlByColumns, xlPrevious).Column
Cells(lSidsteRække, lSidsteKolonne).Select

 


 

Current region

Du kender sikkert muligheden for at trykke Ctrl + * fra tastaturet for at markere hele det dataområde der er omkring en celle. Det samme kan du fra VBA:

Range("D7").CurrentRegion.Select

 

 

 

 

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.