Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

Dim c As Range 
For Each c in Range("A1",Range("A1").End(xlDown)).Cells
 ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje 
Next

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range(c, c.End(xlToRight)).Select

En anden mulighed er denne:

Range("A1").Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
 ... den kode der skal køre på den enkelte linje ... 
 ActiveCell.Offset(1,0).Select
Loop

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c In Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 c.Offset(0,1).Value = "OK"
Next 

Det indre i løkken "c.Font.Bold = True" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
Next

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value > 10 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value < 10 and c.Offset(0,-2).Value > 12213 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

Sub SletRækker1()
 Dim i As Long
 Application.ScreenUpdating = False
 For i = Cells(Rows.Count, "C"). End(xlUp).Row To 1 Step -1
  If Cells(i, "C").Value = "Mango" Then Cells(i, "C").EntireRow.Delete
 Next
End Sub

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Sub SletRækker2()
 Dim rgFundetCelle As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Set rgFundetCelle = Range("C:C").Find(what:="Mango")
 Do Until rgFundetCelle Is Nothing
  rgFundetCelle.EntireRow.Delete
  Set rgFundetCelle = Range("C:C").FindNext
 Loop
End Sub

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

Sub SletRækker3()
 Dim lSidsteRække As Long
 Dim rng As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Rows(1).Insert           'Indsæt en tom række i toppen til feltnavn (behøves ikke hvis der allerede er feltnavne)
 Range("C1").Value = "Temp"
 With ActiveSheet
  .UsedRange            'Nulstil LastCell
  lSidsteRække = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  Set rng = Range("C1", Cells(lSidsteRække, "C"))
  rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Mango"
  rng.SpecialCells_(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  .UsedRange
 End With
End Sub

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

Sub FjernTommeKolonner()
  Dim i As Integer
  For i = Range("A1").End(xlToRight).Column To 1 Step -1
    If Cells(1, i).End(xlDown).Row = ActiveSheet.Rows.Count Then
      Cells(1, i).EntireColumn.Delete
    End If
  Next
End Sub

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

En lille film...

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.