Excel VBA

Meget hurtigt og kompetent feedback...

Sparring på den opgave, som jeg sidder og arbejder med.

Veltilrettelagte øvelser

Claus Witfelt, Flyvevåbnets Officersskole

Excel VBA

Super form for kursus, har været perfekt at jeg kunne koncentrere mig om kurset når jeg havde tid.

Hurtig tilbagemelding på øvelser og altid hurtigt svar tilbage når man havde brug for hjælp.

Lækkert at man får dine løsningsforslag så man kan få ideer til at skrive scriptet på en anden måde.

Henrik Madsen, Alfa Laval Kolding A/S

Excel VBA

Det har været et supergodt kursus, hvor man ikke bare fik resultaterne leveret, der skulle tænkes meget !

Materialet har været rigtig godt, og det er da utroligt så tit der har været hjælp at hente, har set at underviseren var online, også om aftenen og tidlig morgen, rigtig rart, og der kom lynhurtigt respons tilbage på div. spørgsmål og besvarelser.

Helt sikkertet kursus og kursusform, jeg vil anbefale til andre.

Margit Solveig Kristoffersen, Socialpædagogerne Sydjylland

Excel VBA

Kurset er godt, fordi det tvinger kursisten til at arbejde selvstændigt. Det er lidt lig forelæsning, hvor det er fuldstændigt op til een selv at arbejde med stoffet.
Thor Østergaards pædagogik er baseret på "hjælp til selvhjælp", og alt er holdt i en let og uhøjtidelig tone.

Fjernundervisning har yderligere den fordel at man kan sidde hjemme og koncentrere sig om emnet, uden at blive forstyrret af andre (ofte mindre motiverede) kursister.

Flemming Degn, Privat

Excel VBA

Det har bestemt været pengene værd. Jeg kender flere, som har taget VBA kursus on-site i et par dage eller deromkring , og de har slet ikke fået det samme ud af det som jeg har via denne side. Jeg har allerede udviklet små og større modeller til min arbejdsplads, og modellerne bruges allerede internationalt, det havde jeg ikke kunnet uden dette kursus.

Det er kanon, at man får personlig feedback og det går som regel tilmed hurtigt. Dygtig læremester, som sætter sig ind i mine specifikke problemstillinger - det er et stort plus. Den personlige kontakt er max vigtig.

Jeg vil anbefale dette til andre, der spørger til dette.

Michael Mortensen, DLH

< >
Se flere referencer

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

Dim c As Range 
For Each c in Range("A1",Range("A1").End(xlDown)).Cells
 ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje 
Next

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range(c, c.End(xlToRight)).Select

En anden mulighed er denne:

Range("A1").Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
 ... den kode der skal køre på den enkelte linje ... 
 ActiveCell.Offset(1,0).Select
Loop

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c In Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 c.Offset(0,1).Value = "OK"
Next 

Det indre i løkken "c.Font.Bold = True" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
Next

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value > 10 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value < 10 and c.Offset(0,-2).Value > 12213 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

Sub SletRækker1()
 Dim i As Long
 Application.ScreenUpdating = False
 For i = Cells(Rows.Count, "C"). End(xlUp).Row To 1 Step -1
  If Cells(i, "C").Value = "Mango" Then Cells(i, "C").EntireRow.Delete
 Next
End Sub

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Sub SletRækker2()
 Dim rgFundetCelle As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Set rgFundetCelle = Range("C:C").Find(what:="Mango")
 Do Until rgFundetCelle Is Nothing
  rgFundetCelle.EntireRow.Delete
  Set rgFundetCelle = Range("C:C").FindNext
 Loop
End Sub

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

Sub SletRækker3()
 Dim lSidsteRække As Long
 Dim rng As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Rows(1).Insert           'Indsæt en tom række i toppen til feltnavn (behøves ikke hvis der allerede er feltnavne)
 Range("C1").Value = "Temp"
 With ActiveSheet
  .UsedRange            'Nulstil LastCell
  lSidsteRække = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  Set rng = Range("C1", Cells(lSidsteRække, "C"))
  rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Mango"
  rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  .UsedRange
 End With
End Sub

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

Sub FjernTommeKolonner()
  Dim i As Integer
  For i = Range("A1").End(xlToRight).Column To 1 Step -1
    If Cells(1, i).End(xlDown).Row = ActiveSheet.Rows.Count Then
      Cells(1, i).EntireColumn.Delete
    End If
  Next
End Sub

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

En lille film...

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.