Excel VBA

Tak for et rigtigt godt og lærerigt kursus.

En af de store fordele ved kurset er, at man kan tage det i det tempo man ønsker og der er ikke noget tidspres.

Opgaverne er gode og udfordrene. Man kan selv, indenfor rammerne, bestemme hvor meget man vil gøre ud af det.

Beskrivelserne til opgaverne er lavet på en sådan måde, at der er også overladt lidt til ens egen fantasi, som jeg synes er en meget god ting.

Kurset har et rigtigt godt niveau, og materialet er godt lavet.

Underviseren ??? Ja, jeg ved ikke hvornår han sover.

Der går ikke lang tid efter man har sendt en opgave, til den er rettet, og altid med en god og konstruktiv kommentar. Også man får underviserens løsningsforslag.

Der er altid hurtig og god hjælp at hente, hvis man er gået i stå. Man får ikke bare løsningen, men et hint, så man kan komme videre.

Jeg vil varmt anbefale det til andre, og gør det !

Endnu engang tak for et godt kursus.

Med venlig hilsen

Peter Juul Jacobsen

Peter Juul Jacobsen, Mærsk Olie & Gas A/S

Excel VBA

Meget hurtigt og kompetent feedback...

Sparring på den opgave, som jeg sidder og arbejder med.

Veltilrettelagte øvelser

Claus Witfelt, Flyvevåbnets Officersskole

Excel VBA

Den lette tilgang, og de ret hurtige svar retur. På den måde føler man, man kan få "udnyttet" tiden bedst muligt. 

Jeg kan også godt li' emnerne i øvelserne. De har været meget brugbare - så er det bare at få "overført" til ens egen daglig brug :-)

Tina Eriksen, Skandinavisk Service Partner

Excel VBA

Det er rart at kunne tage kurset i sit eget tempo, når det lige passer ind, men det giver også en risiko for at det lige bliver langstrækt nok, men så er det godt underviseren kan holde én lidt i ørerne med mails wink

Eva Bonne Alkærsig, EBA InterrimControlling

Excel VBA

Det har været rart at man selv kan bestemme tempoet og hvornår man laver opgaverne. Man kan også få hjælp til at få løst opgaverne anderledes, samt få hjælp til andre opgaver. Jeg synes også det har været sjovt at man ikke får det hele serveret, men skal søge lidt information selv.

Laila Jensen, Statens Serum Institut

< >
Se flere referencer

Gennemløb af datasæt

Der er flere metoder til gennemløb af datasæt. Jeg kan bedst lide denne, men den er måske lidt svær at forstå

Dim c As Range 
For Each c in Range("A1",Range("A1").End(xlDown)).Cells
 ... Skriv den kode der skal køre på den enkelte linje 
Next

Første gang koden mellem For og Next kører vil c pege på A1, anden gang peger c på A2 osv. Man kan så f.eks. skrive

Range(c, c.End(xlToRight)).Select

En anden mulighed er denne:

Range("A1").Select
Do Until IsEmpty(ActiveCell)
 ... den kode der skal køre på den enkelte linje ... 
 ActiveCell.Offset(1,0).Select
Loop

Her dukker et enkelt nyt objekt op, men det er nok ikke den store overraskelse, at ActiveCell peger på den celle der er markeret i arket. Denne metode flytter den aktive celle ned gennem datasættet.

Et lille eksempel

Lad os forestille os, at vi har et regneark, der ser ca. sådan her ud:

 

 

A

B

C

1 Varenummer Varetekst Pris
2  12211  Stor vandhane  12,21
3  12213  Mellem vandhane  10,12
4  12215  Lille vandhane  7,94
5  12219  Pakning  4,10

 

En snut kode, der skriver "OK" ud for alle varene kunne se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c In Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 c.Offset(0,1).Value = "OK"
Next 

Det indre i løkken "c.Font.Bold = True" bliver løbet igennem 4 gange og hver gang peger variablen på en celle i kolonne C - først C2, dernæst C3, C4 og C5 (som valgt i Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells).

Det betyder også, at hvis vi vil gøre noget ved hele rækken i stedet for kun kolonne C kunne det se sådan her ud:

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
Next

Og hvis vi nu kun vil gøre noget ved de priser, der er over 10 kr ser det sådan her ud:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value > 10 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Og endelig, hvis vi kun vil gøre noget ved varenumre større end 12213 og pris under 10 kr:

 

Dim c as Range
For Each c in Range("C2", Range("C2").End(xlDown)).Cells
 If c.Value < 10 and c.Offset(0,-2).Value > 12213 Then
  Range(c, c.End(xlToLeft)).Font.Bold = True
 End If
Next

Slet rækker

Et par eksempler på, hvordan man kan slette rækker i et datasæt

Sub SletRækker1()
 Dim i As Long
 Application.ScreenUpdating = False
 For i = Cells(Rows.Count, "C"). End(xlUp).Row To 1 Step -1
  If Cells(i, "C").Value = "Mango" Then Cells(i, "C").EntireRow.Delete
 Next
End Sub

Det er én måde at gøre det på - en noget hurtigere måde udnytter Excel's find funktion

Sub SletRækker2()
 Dim rgFundetCelle As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Set rgFundetCelle = Range("C:C").Find(what:="Mango")
 Do Until rgFundetCelle Is Nothing
  rgFundetCelle.EntireRow.Delete
  Set rgFundetCelle = Range("C:C").FindNext
 Loop
End Sub

Den absolut hurtigste metode til at slette rækker er at bruge Excel's autofilter:

Sub SletRækker3()
 Dim lSidsteRække As Long
 Dim rng As Range
 Application.ScreenUpdating = False
 Rows(1).Insert           'Indsæt en tom række i toppen til feltnavn (behøves ikke hvis der allerede er feltnavne)
 Range("C1").Value = "Temp"
 With ActiveSheet
  .UsedRange            'Nulstil LastCell
  lSidsteRække = .Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  Set rng = Range("C1", Cells(lSidsteRække, "C"))
  rng.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Mango"
  rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
  .UsedRange
 End With
End Sub

Slet kolonner

Vil man gerne slette tomme kolonner kan det se sådan her ud

Sub FjernTommeKolonner()
  Dim i As Integer
  For i = Range("A1").End(xlToRight).Column To 1 Step -1
    If Cells(1, i).End(xlDown).Row = ActiveSheet.Rows.Count Then
      Cells(1, i).EntireColumn.Delete
    End If
  Next
End Sub

Her har jeg antaget at data starter i A1 og at der er overskrifter (uden huller) i første række.

En lille film...

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.