DreamWeaver CS55

En rigtig god undervisningsform hvor man kan arbejde når man er inspireret og opmærksom. Det gælder både ang. planlægning af tid og hvor i øvelserne man har brug for hjælp og svar på spørgsmål. Alt skete i mit tempo, og svar på spørgsmål var tilpasset mit niveau, så jeg kunne forstå det.

Jeg kom igennem alle de vigtige og nødvendige dele af programmet i et på forhånd planlagt forløb.

Samtidig var du ved din klippekortsordning med på mine private hjemmesider, således at jeg, efterhånden som jeg arbejdede med kurset, i praksis kunne bruge hvad jeg havde lært og fik opøvet rutine. Dermed er det for alvor lært og mine forventninger er mere end fuldt ud indfriet.

Alis Christiansen, privat

Frontpage

Tak for et godt kursus.

Jeg syntes følgende har været godt:

 1. Beskrivelsen af de forskellige opgaver > svar fra underviser, med tips og forslag til andre måder at se tingene på
 2. At underviser ikke bare pr. automatic har godkendt lektionerne
 3. Måden underviser har besvaret spørgsmål > meget forstålige
 4. At underviser køber et program "kun" fordi jeg har en dansk version
 5. At man efterfølgende kan bruge kurset ved at loge på
 6. Ja jeg kunne blive ved, men det kommer vel i bund og grund an på hvad man havde som forventninger og til det kan jeg kun sige at mine forventninger er blevet opfyldt.
 7. Det vil nok altid være ting man kunne i forvejen, men for mit vedkomne, syntes jeg det var rart at blive bekræftiget i at det man gør er rigtig.

Endnu engang tak for et godt kursus, jeg vil anbefale andre til dig.

Med venlig hilsen

Peder Pedersen 

Peder Pedersen, DGI, Vejle Amt

Expression Web 4

Det er dejligt jeg selv har kunnet tilrettelægge farten. Det har været dejligt med hurtige svar

Birgitte Thunbo Christensen, Chr. Fode A/S

Expression Web 4

- At jeg selv kunne bestemme hvornår jeg ville arbejde med kurset.

- At jeg selv kunne bestemme hvornår og med hvad jeg ville gå ekstra i dybden.

- Det venlige 'puf', da jeg var inaktiv i længere tid.

- Den ALTID hurtige respons.

- At jeg også kunne få vejledning i spørgsmål, som ikke helt var inden for kursets emner.

Jørgen Kirkeby, Privat

DreamWeaver CS4

Det bedste af det hele - din ubegrænsede tålmodighed. Jeg vidste intet om hjemmesider, havde aldrig været på IT kurser, plus dansk er ikke min modersmål - jeg misforstod tit, hvad du skrev. Det har sikkert været meget irriterende for dig, men du fortsætte at forklare uden at blive sur. Det er meget vigtigt for en begynder ikke at være "skræmt væk", fordi så tænker man: "mon ikke klarer jeg det alligevel".
Jeg synes, emnerne for kurser var godt valgte.
Det var godt, at man kunne arbejde med kurser, når man havde tid - der var ingen tidsfrister til hvert emne.
Det var godt, at du svarede hurtigt på spørgsmålene.

Tak for kursus! Det var en god oplevelse, det var en stor udfordring for mig, men det var meget interessant at "fægte" igennem det!

Antra Kahr, kahrius.dk

DreamWeaver MX

Man lærer, som beskrevet, de grundlæggende ting i DreamWeaver, som man har brug for at vide. Derudover er der altid hurtig respons, og hjælp at hente, hvis det går galt.

Tina Hartmann, Privat

< >
Se flere referencer

Tabeller

Vi skal:

 • Indsætte tabel
 • Rette tabel egenskaber
 • Sortere tabelindhold
 • Redigere tabeller
 • Bruge standard format
 • Import og export af tabelindhold
 • Lave sidelayout med tabeller

Indsæt tabel

Når vi til indsætte en ny tabel bruger vi simpelt hen tabel knappen i toppen af vinduet

Den giver en dialog, hvor vi kan vælge hvor stor en tabel vi vil have


Tabel egenskaber

Når vi har indsat en tabel og markerer hele tabellen skifter properties vinduet i bunden af skærmen:

Her kan vi, som vi plejer, sætte forskellige egenskaber for tabellen.

 • Rows, Cols, W skulle være til at forstå - det er antallet af rækker og kolonner, bredden af hele tabellen. Læg mærke til at man kan angive bredde i både % og pixels.
 • CellPad er den indre celle margen og
 • CellSpace er luften mellem cellerne.
 • Align angiver, hvordan tabellen skal placeres på siden og endelig man man med
 • Border angive hvor tyk rammen rundt om tabellen skal være
 • De to første knapper i nedreste sektion (lodret) bruges til at nulstille kolonne bredde og rækkehøjde
 • De to næste (igen lodret) konverterer fra % til pixels
 • Og de to sidste konverterer fra pixels til %

Celle egenskaber

Når vi arbejder inde i tabellen ser den øverste del af egenskabs panelet ud som det plejer, hvor man kan vælge fonte mm. Men den nederste del giver mulighed for at ændre indstillingerne på den enkelte celle.

 • Lige under Cell er der to knapper, der kan bruges til at opdele én celle i flere eller samle flere celler til én
 • Horz og Vert bruges til at angive hvordan teksten inde i cellen skal placeres
 • W og H bruges til at angive højde og bredde på cellen. Her kan kan også bruge både % og pixels.
 • No Wrap angiver, at indholdet i cellen ikke må ombrydes.
 • Header angiver at cellen er en overskriftscelle. En overskriftscelle har html tagget <th> i stedet for <td>, hvilket betyder at de layoutmæssigt kan adskilles fra de "almindelige" celler.
 • Bg angiver baggrundsfarven for cellen

Sortering af tabelindhod

I Commands menuen finder man muligheden for at få sorteret indholdet i en tabel:

Det er smart!


Import og export af tabel indhold

Ofte har man indhold fra eksterne medier, som man gerne vil have ind på sit web-site. Det kan man gøre via File | Import | Tabular data

Samme sted kan man også eksportere indholdet af en tabel til en fil.

Endnu en rigtig smart funktion.

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.