Print (til chefen)

ASP.NET 3.5 kursus (5.500,- kr. ex. moms) Bestil
Bemærk at dette er et kursus rettet mod .NET framework 3.5 (og 2.0) og ikke et videregående ASP.NET kursus!

 


Koder du i dag ASP og vil gerne i gang med ASP.NET?

Eller vil du bare gerne i gang med at kode ASP.NET?

Så er dette et kursus for dig.

.NET introduktion

Vi skal have styr på, hvad .NET er for en størrelse, have fundet ud af, hvilket programmeringssprog du skal vælge at kode i og have valgt det rigtige programmeringssprog. Når du har været gennem lektionerne har du

 • et indblik i, hvad .NET er og hvor det kan hjælpe
 • fundet ud af om du skal kode i VB.NET eller C#.NET (du vælger selv!)
 • valgt, hvilket udviklingsværktøj du vil bruge - du kan vælge mellem Visual Studio .NET 2008 og Visual Web developer


Web formularer

Websider med aktivt indhold kalder vi web formularer. Vi skal oprette vores første "hello world" web-formular og se på nogle af de forskellige kontroller man kan placere på en web formular, finde ud af, hvordan man arbejde med dato og tid under .NET. Efter at have gennemført disse lektioner kan du

 • oprette en simpel web formular i det værktøj du nu har valgt
 • anvende tekstbokse, labels, knapper, radioknapper, checkbokse, dropdownbokse mm på en web formular
 • håndtere dato og tid under .NET
 • skrive hændelsesprocedurer og forstå hændelses begrebet i .NET
 • sørge for at de informationer brugeren indtaster på formularen er korrekte


ASP.NET og XML

XML er et rigtig stærkt format til opbevaring og strukturering af data og da XML er fuldt integreret i ASP.NET skal vi se nærmere på det. Vi starter med en generel introduktion til XML, så du får styr på, hvad XML egentlig er for en størrelse og dernæst kigger vi nærmere på, hvordan XML bruges i relation til ASP.NET. Når du er gennem alle lektionerne kan du

 • forstå de forskellige begreber som CSS, XSL(T), DOM, DTD og Schemas omkring XML
 • bruge XML dokumenter i et gridview
 • skrive et XML dokument
 • bruge XSL transformationer fra ASP.NET
 • udtrække enkelte elementer fra et XML dokument med DOM


Avancerede datakontroller

ASP.NET indholder en række meget stærke datakontroller, der kan bruges til at vise og vedligeholde informationer i en database. På kurset arbejder vi på en SQL database. Når du har arbejdet dig igennem alle lektionerne kan du

 • arbejde med de forskellige datakontroller
 • vise og vedligeholde informationer fra en datakilde - SQL i kontrollerne


ADO.NET

Med de avancerede datakontroller kommer man langt, men der er altid et lille hjørne, hvor man bliver nødt til at håndkode database håndteringen. Databasearbejde fra .NET sker gennem objektsamlingen ADO.NET. Vi skal se lidt på, hvordan ADO.NET er opbygget og hvordan vi får adgang til informationer i en database gennem ADO.NET. Når du er kommet gennem området har du

 • en grundlæggende forståelse for mulighederne i ADO.NET
 • prøvet at etablere forbindlse til en database med ADO.NET
 • opdatere og vedligeholde informationer med ADO.NET


Mastersider

ASP.NET tilbyder etablering af mastersider, der kan bruges som skabeloner for andre sider. Det er et godt redskab til at sikre at alle sider på et site får samme layout. De to lektioner giver en introduktion til arbejdet med mastersider.

 


Site navigation

Site navigation er yderligere en hjælp til håndtering af web-applikationer. Baseret på et XML dokument kan man styre navigationen på et site og via et par kontroller vise menu eller træ struktur over sitet.


Genbrug af kode

Meget centralt i ASP.NET ligger muligheden for at genbruge kode som man selv eller andre har skrevet. Vi skal se på et begreb, der hedder "User controller", der svarer lidt til include filer i klassisk ASP, klasser og komponenter, der kan hentes fra nettet. Når du er kommet gennem emnet kan du

 • oprette user controller og bruge dem på dine web formularer
 • oprette klasser, som du kan brug på tværs af dine web formularer
 • hente og implementere komponenter fra nettet


Web services

I kommunikationen mellem web-servere er web services et rigtig nyttigt værktøj. Et godt eksempel på anvendelse af en web service er søgefunktionen på dette web-site, men også til at generere passwords, hvis folk har glemt deres bruges en web service. Vi skal dels se på, hvordan man skriver sin egen web service, men også hvordan man kalder web services, som andre har skrevet. Når du er færdig med emnet kan du

 • forstå principperne bag web services
 • skrive en simpel web service
 • anvende en web service, som andre har skrevet


Styring af brugere

Som en central del af ASP.NET er der introduceret en ny model til håndtering af sikkerhed og brugere. Vi skal se på de forskellige kontroller og deres anvendelse.

 Bemærk at kurset er baseret på version 3.5 (og 2.0) af .NET Framework!

 

Pris

Dette ASP.NET fjernundervisnings kursus kan du nu få for 5.500,- ex. moms
Bestil kursus

Benærk, at du selv skal anskaffe det udviklingsværktøj du vil anvende på kurset - du har to muligheder:

 1. Visual Studio .NET, der koster omkring 800 kr. ex moms i en studie udgave eller 7000 kr. ex. moms til "almindelige" mennesker
 2. Microsoft har desuden et gratis produkt "Microsoft® Visual Web Developer® 2008 Express Edition" der også kan bruges.

 

Normert tid: 10 dage
(den tid du skulle bruge på kurset, hvis du tog på "rigtigt" kursus, men som fjernundervisning bestemmer du naturligvis selv, hvor lang tid du vil bruge på kurset!)

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.