Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

Aggregat funktioner

Der er en 5 funktioner, der er interessante i forbindelse med beregning af totaler:

FunktionBeskrivelse
SUM() Giver summen
COUNT() Tæller antallet af værdier
MIN() Finder den mindste værdi
MAX() Og den største
AVG() Og endelig gennemsnittet (ja, jeg vidste du ventede på den)

Og lidt eksempler

SELECT SUM(VacationHours) AS FerieTimerIalt
  FROM HumanResources.Employee;

Der giver summen af ferietimer.

Og lidt trivielt kan man naturligvis også skrive

SELECT MAX(VacationHours) AS MaksFerieTimer
  FROM HumanResources.Employee;

Der det største ferietimetal.

SELECT MIN(VacationHours) AS MinFerieTimer
  FROM HumanResources.Employee;

Der giver det mindste ferietimetal.

Funktionerne MAX og MIN kan bruges både på tal, tekster og datoer.

SELECT AVG(VacationHours) AS MiddelFerieTimer
  FROM HumanResources.Employee;

Der giver det gennemsnitlige ferietimetal.

Bemærk, at AVG() vil returnere samme datatype som feltet der beregnes på - i ovenstående tilfælde integer - men mange gange er gennemsnittet et kommatal og man ønsker kommatallet ud. Det kan man gøre ved at konvertere feltet til kommatal inden man beregner gennemsnittet:

SELECT AVG(CAST(VacationHours AS Float)) AS MiddelFerieTimer
  FROM HumanResources.Employee;

Endelig kan man tælle antallet af poster i tabellen (medarbejdere) med

SELECT COUNT(BusinessEntityID) AS AntalMedarbejdere
  FROM HumanResources.Employee;

Man kan også bruge beregninger inde i funktionerne:

SELECT SUM(OrderQty*UnitPrice) AS TotalSalg
  FROM Sales.SalesOrderDetail;

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.