Hop til teksten

IT FJERNUNDERVISNING
- IT kurser når Du har tid!

ASP.NET kursus - web kontroller - fjernundervisningTekstbokse, labels og knapper

Tekstbokse, labels og knapper er centrale elementer i udviklingen af ASP.NET sider. Fra værktøjslinjen kan man trække de kontroller man har brug for.

HUSK at navngive dem! (det letter arbejdet meget når vi skal til at kode mod dem) - det gøres lettest i Properties vinduet.
ASP.NET kursus - egenskabsvindue på label - fjernundervisning

Når man kan indsat en knap, navngivet den og sat en passende tekst på knappen, kan man ved at dobbeltklikke på den komme til at skrive den kode, der skal køres når brugeren klikker på knappen.

Alle de kontroller vi indsætter på vores sider er objekter med både egenskaber og metoder. I denne sammenhæng har vi brug for .text egenskaben, der giver os mulighed for at læse eller sætte tekst værdien af en kontrol.

Denne lille stump kode skriver den tekst brugeren har skrevet i tekstboksen med navnet txtKonsulent i den label der er kaldt lblKonsulent

Tekstbokse

Læg mærke til at tekstboksen har en egenskab, der hedder TextMode. TextMode kan have 3 værdier: SingleLine, MultiLine og Password. MultiLine værdien giver os det vi kender fra HTML som et TextArea, hvor brugeren kan indtaste tekst over flere linjer. Det virker rigtig godt, men når vi vil aflevere indholdet fra sådan en MultiLine tekstboks forsvinder de linjeskift, som brugeren har indtastet i boksen. Det er ganske enkelt fordi de linjeskift ikke opfattes som HTML linjeskift. Denne lille udfordring kan løses ved at udnytte objektegenskaberne på Tekst egenskaben på tekstboksen. Det lyder måske lidt indviklet, men hvis vi har en tekstboks, der hedder txtBeskrivelse, så har den en egenskab der hedder Text, der indeholder teksten i tekstboksen som et streng-objekt, der så har nogle metoder og egenskaber. Den metode vi skal have fat i her hedder Replace:

txtBeskrivelse.Text.Replace("\n", "<br/>");

txtBeskrivelse.Text.Replace(vbcrlf,"<br/>")

Når du har betalt for kurset får du adgang til øvelser til hver lektion. Og når du har fået godkendt din besvarelse får du desuden adgang til mine løsningsforslag med ekstra tips og trix.